oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-11-08 11:13:32

Informacja o zakończonym naborze- szkolenia dla bezrobotnych w ramach Trójstronnej umowy szkoleniowej


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż z dniem 08.11.2017r. nabór wniosków o finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń dla bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zostaje zakończony.

Data utworzenia: 2017-11-08 11:13:32powrót do strony głównej drukuj

2017-11-08 11:11:40

Informacja o zakończonym naborze- Studia podyplomowe


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż z dniem 08.11.2017r. nabór wniosków o finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych zostaje zakończony.

Data utworzenia: 2017-11-08 11:11:40powrót do strony głównej drukuj

2017-11-07 09:57:48

Informacja dla osób zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy


Powiatowy Urząd  Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 07.11.2017r. do dnia 17.11.2017r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji” w ramach środków Funduszu Pracy w kwocie 20000 PLN.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 II piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl z zakładki: Środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek).

Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.

Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotację” w danym naborze, może skorzystać tylko raz.

 

Uwaga!!!

Osoby uprawnione do składania wniosku o „dofinansowanie” to:

- osoby bezrobotne

- absolwenci Centrum Integracji Społecznej (absolwenci CIS)

- absolwenci Klubu Integracji Społecznej (absolwenci KIS)

- opiekunowie- poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierającej świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Data utworzenia: 2017-11-07 09:56:35powrót do strony głównej drukuj

2017-11-06 13:06:14

Nabór wniosów o przyznanie osobie bezrobotnej do 30 r.ż Bonu na zasiedlenie


 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 06.11.2017 r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków dla osób do 30 roku życia, które zainteresowane są przyznaniem BONU NA ZASIEDLENIE w związku z podjęciem przez bezrobotnego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.


Druki wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie można pobrać w siedzibie Urzędu- pok. 28 II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Bon na zasiedlenie.

Data utworzenia: 2017-11-06 13:04:55powrót do strony głównej drukuj

2017-11-06 10:29:23

Informacja


 

DYREKTOR

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GOSTYNINIE

UPRZEJMIE INFORMUJE, IŻ  DZIEŃ 10.11.2017R. (PIĄTEK)

JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GOSTYNINIE

 

 

Data utworzenia: 2017-11-06 10:29:23powrót do strony głównej drukuj

2017-10-30 11:13:50

Informacja


 

          Firma Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu (za pośrednictwem swoich społek: Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. oraz Indusrty Personnel Service Sp. z o.o.) we współpracy z Fundacją United Way Polska z siedzibą w Warszawie, w październiku 2017r. rozpoczęła realizację projektów "Akcja Aktywizacja" i "Szansa na lepsze jutro!", współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

więcej

Data utworzenia: 2017-10-30 11:07:29