oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-01-31 11:11:46

Nabór wniosków dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, które zainteresowane są przyznaniem BONU STAŻOWEGO


 

          Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 01.02.2017 r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, które zainteresowane są przyznaniem BONU STAŻOWEGO, stanowiącego gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres
6 m-cy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 m-cy.

Szczegółowe informacje oraz wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie można pobrać w siedzibie Urzędu – pok. 12 I piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki: Bon Stażowy.

 

 

Data utworzenia: 2017-01-31 11:11:46powrót do strony głównej drukuj

2017-01-31 10:52:12

Nabór wniosków o finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych


 

           Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w terminie od 01.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków o finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych.

O kolejnych naborach będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.

Druki wniosków można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 12 I piętro lub z naszej strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce Studia podyplomowe.

 

 

 

Data utworzenia: 2017-01-31 10:52:12powrót do strony głównej drukuj

2017-01-31 09:46:07

Nabór wniosków dla osób do 30 roku życia, które zainteresowane są przyznaniem BONU NA ZASIEDLENIE


 

         Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 01.02.2017 r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków dla osób do 30 roku życia, które zainteresowane są przyznaniem BONU NA ZASIEDLENIE w związku z podjęciem przez bezrobotnego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.


Druki wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie można pobrać w siedzibie Urzędu- pok. 12 I piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Bon na zasiedlenie.

 

 

Data utworzenia: 2017-01-31 09:46:07powrót do strony głównej drukuj

2017-01-30 14:12:24

Nabór wniosków na refundację przez 12 miesięcy części kosztów poniesionych za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.


O G Ł O S Z E N I E


 
             Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje, że w 2017r. kontynuuje program "Praca dla młodych" i od 01.01.2017. wydaje i przyjmuje wnioski o refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia ze środków Funduszu Pracy.

Nabór wniosków od 01.01.2017 r. do wyczerpania limitu środków na 2017r.

Ustawowa refundacja wynagrodzeń M.W tj. 2000,00 + składki na ubezpieczenia społeczne płatnika składek (emerytalna,rentowa,wypadkowa) od refundowanego wynagrodzenia.

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej na 24 miesiące. w tym refundacja przez okres 12 miesięcy.   
 
Druki do pobrania: ze strony PUP Gostynin w zakładce Dla pracodawców/ Refundacja przez 12 miesięcy (...)  lub w Urzędzie Pracy : II piętro pok.25.


Data utworzenia: 2017-01-26 12:45:39Data utworzenia: 2017-01-18 11:45:56powrót do strony głównej drukuj

2017-01-18 11:18:50

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza pracodawców, organizacje pracodawców oraz organizacje związkowe do współpracy


 

 

           Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza pracodawców, organizacje pracodawców oraz organizacje związkowe do współpracy w sporządzeniu listy zawodów i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.  Informacje te są niezbędne do określenia kierunków szkoleń dla osób uprawnionych na 2017 rok i sporządzenia realnie odzwierciedlającego potrzeby i wymagania lokalnego rynku pracy planu szkoleń.

W związku z powyższym prosimy o identyfikację i wskazanie obszarów szkoleniowych, które umożliwiłyby osobom zarejestrowanym nabycie nowych kwalifikacji oraz znalezienie odpowiedniej pracy.

Na zgłoszenia i propozycje czekamy do dnia 31.01.2017 r.

Zgłoszenia można składać:

- pocztą na adres - Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie, ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin,

- pocztą elektroniczną na adres – emiliao@pup-gostynin.pl,

- faksem na numer – 24 269 71 79.

 

 

Data utworzenia: 2017-01-18 11:18:50