oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2016-12-16 14:09:17

Zakończony nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO


 

 

          Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że z dniem 16.12.2016r. nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO dla 1 osoby powyżej 50 roku życia, zostaje zakończony.

 

Data utworzenia: 2016-12-16 14:09:17powrót do strony głównej drukuj

2016-12-06 13:20:34

Zakończony nabór na staże ze środków Funduszu Pracy


             

        Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór wniosów o zorganizowanie staży w ramach Funduszu Pracy od dnia 08.12.2016r. zostaje zakończony.

Data utworzenia: 2016-12-06 13:17:23powrót do strony głównej drukuj

2016-12-01 11:39:09

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach PO WER


 

 

 

         Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal posiada środki i prowadzi do dnia 15.12.2016r. nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020.

Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracują
  • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni),

Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie za standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:

  • osoby do 25 r.ż - 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,
  • osoby powyżej 25 r.ż – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 II piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl z zakładki: Środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek).

Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotację” w danym naborze, może skorzystać tylko raz.

 

 

Data utworzenia: 2016-09-01 08:28:30powrót do strony głównej drukuj

2016-11-30 14:40:03

Nabór wniosków osób bezrobotnych o przyznanie bonu na zasiedlenie zostaje zakończony


 

         Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż z dniem 30.11.2016r. nabór wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie bonu na zasiedlenie w związku z podjęciem przez bezrobotnego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, zostaje zakończony.

 

 

Data utworzenia: 2016-11-30 14:39:51powrót do strony głównej drukuj

2016-11-23 12:39:35

Bon na zasiedlenie - ponowny nabór.


            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 23.11.2016 r. do wyczerpania limitu środków ogłasza ponowny nabór wniosków dla osób do 30 roku życia, które zainteresowane są przyznaniem BONU NA ZASIEDLENIE w związku z podjęciem przez bezrobotnego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Druki wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie można pobrać w siedzibie Urzędu- pok. 12 I piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Bon na zasiedlenie .

Data utworzenia: 2016-11-23 12:34:52powrót do strony głównej drukuj

2016-11-21 13:52:50

Informacja o przerwanym naborze.


 

            Z powodu rezygnacji pracodawcy, nabór ofert na przeprowadzenie szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w zakresie „Operator koparko-ładowarki klasa III: wszystkie typy” zostaje PRZERWANY.

 

 

Data utworzenia: 2016-11-21 13:38:28