oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2016-11-18 13:03:05

Nabór wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie bonu na zasiedlenie zostaje zakończony


 

 

        Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż z dniem 18.11.2016r. nabór wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie bonu na zasiedlenie w związku z podjęciem przez bezrobotnego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, zostaje zakończony.

 

 

Data utworzenia: 2016-11-18 13:03:05powrót do strony głównej drukuj

2016-11-17 13:45:08

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2016 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w zakresie „Prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna pełna”


 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2016 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w zakresie „Prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna pełna”. Szkolenia organizowane w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej są odpowiedzią na wniosek pracodawcy o zamówienie szkolenia dla osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku PUP w Gostyninie nie jest w stanie przewidzieć. W przypadku zainteresowania Pana/ Pani firmy zorganizowaniem szkolenia zwracam się z prośbą o przesłanie do dnia 30.11.2016r. na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68 09-500 Gostynin wypełnionego formularza ofertowego (wraz z załącznikami), który można pobrać ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl  z zakładki szkolenia – rok 2016 – Informacja dla instytucji szkolących – finansowanie ze środków EFS  z dopiskiem „oferta na przeprowadzenie szkoleń w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną pełną - nie otwierać”.

 

 więcej

 

 

 

Data utworzenia: 2016-11-17 13:19:03powrót do strony głównej drukuj

2016-11-15 14:40:05

Ponowny nabór wniosków Pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego własnego oraz swoich pracowników ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego


 

         Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 15.11.2016r. do 18.11.2016r. ogłasza ponowny nabór wniosków Pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego własnego oraz swoich pracowników ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego według poniższych priorytetów:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników,
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz w branży usług opiekuńczych,
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia,
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia.

Druki wniosku o uzyskanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać w siedzibie Urzędu - pok. 12 I piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie przypomina, iż szkolenia realizowane w ramach środków z KFS muszą się rozpocząć i być sfinansowane w 2016 r.

 

 

Data utworzenia: 2016-11-15 12:14:11Data utworzenia: 2016-11-15 09:32:13powrót do strony głównej drukuj

2016-11-14 08:34:30

Informacja dla bezrobotnych o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO


 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal posiada środki i prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO dla 1 osoby powyżej 50 roku życia.

Data utworzenia: 2016-11-14 08:34:30powrót do strony głównej drukuj

2016-11-10 09:16:47

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2016 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „Operator koparko-ładowarki klasa III: wszystkie typy”


 

Zaproszenie do składania ofert

 

            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2016 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w zakresie „Operator koparko-ładowarki klasa III: wszystkie typy” Szkolenia organizowane w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej są odpowiedzią na wniosek pracodawcy o zamówienie szkolenia dla osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku PUP w Gostyninie nie jest w stanie przewidzieć.             

        W przypadku zainteresowania Pana/ Pani firmy zorganizowaniem szkolenia zwracam się z prośbą o przesłanie do 24.11.2016 r. na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin wypełnionego formularza ofertowego (wraz z załącznikami), który można pobrać ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Szkolenia – rok 2016 – Informacja dla instytucji szkolącychz dopiskiem „oferta na przeprowadzenie szkoleń w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „Operator koparko-ładowarki Klasa III: wszystkie typy– NIE OTWIERAĆ”.

 

 więcej

 

Data utworzenia: 2016-11-10 09:14:21