oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2016-11-02 09:15:08

Osoby zainteresowane pracą na stanowiskach: Opiekunek i Opiekunów osób starszych i/lub chorych na terenie Niemiec i Anglii zapraszamy na spotkanie


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza na spotkanie, z przedstawicielem firmy Promedica24, osoby zainteresowane pracą na stanowiskach: Opiekunek i Opiekunów osób starszych i/lub chorych na terenie Niemiec i Anglii. Spotkanie odbędzie się w dniu 23.11.2016r. (środa) w godzinach 10:00 – 14:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie w pok. 26 (II piętro).

Celem spotkania będzie przedstawienie oferty współpracy z Promedica24, w tym także możliwości odbycia szkoleń językowych i zawodowych dla opiekunów osób starszych organizowanych przez Promedica24.

Od Kandydatów firma Promedica24 oczekuje: łagodnego usposobienia i cierpliwości, doświadczenia w opiece nad osobami starszymi lub chorymi oraz komunikatywnej znajomości języka niemieckiego i dobrej znajomości języka angielskiego w przypadku wyjazdów do Anglii.

Promedica24 oferuje kandydatom:

 • legalną formę współpracy, w oparciu o umowę zlecenie;
 • elastyczny, dogodny dla kandydatów okres współpracy (od 1 miesiąca do 5 lat);
 • atrakcyjne zarobki + opłacony ZUS;
 • dodatkowe ubezpieczenie;
 • terminowe wypłaty wynagrodzenia;
 • pełną organizację i pokrycie kosztów podróży do i z Niemiec;
 • wsparcie Promedica24 podczas pobytu w Niemczech, w Polsce i w Anglii.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zapisanie na listę uczestników u Pani Danuty Solarskiej pod nr tel.: 24 269 71 74 do dnia 21.11.2016r.

Data utworzenia: 2016-11-02 09:01:43powrót do strony głównej drukuj

2016-11-02 08:34:36

Osoby zainteresowane wyjazdem do pracy za granicą zapraszamy na spotkanie „Bezpieczny Wyjazd – Bezpieczny Powrót”


 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza na spotkanie z Doradcami i Asystentami EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie na temat EURES i pracy za granicą pt.: „Bezpieczny Wyjazd – Bezpieczny Powrót”. Spotkanie odbędzie się w dniu 18.11.2016r. (piątek) o godzinie 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie w pok. 26 (II piętro). Przewidziany czas trwania spotkania od 1,5 do 2 godzin.

W ramach prezentacji poruszone będą następujące zagadnienia:

 • czym są Europejskie Służby Zatrudnienia EURES, jakie usługi oferują,
 • zasady szukania legalnej pracy za granicą,
 • aktualna sytuacja na europejskich rynkach pracy,
 • wskazówki jak przygotować się do wyjazdu do pracy za granicą,
 • jak postępować z nieuczciwym pracodawcą,
 • jak korzystać z usług prywatnych agencji zatrudnienia,
 • jak sumować okresy zatrudnienia celem nabywania świadczeń z tytułu bezrobocia oraz świadczeń emerytalno-rentowych,
 • program „Twoja Pierwsza Praca z EURES”.

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zapisanie na listę uczestników u Pani Ilony Świątkowskiej pod nr tel.: 24 269 71 69 do dnia 16.11.2016r.

Data utworzenia: 2016-10-21 12:02:50powrót do strony głównej drukuj

2016-10-27 10:20:27

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal posiada środki i prowadzi nabór wniosków pracodawców na organizację szkoleń dla bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej


 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal posiada środki i prowadzi nabór wniosków pracodawców na organizację szkoleń dla bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020.

Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracują
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni),

Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie za standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:

 • osoby do 25 r.ż – 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,
 • osoby powyżej 25 r.ż – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

Szczegółowe informacje oraz wniosek  wraz z wymaganymi załącznikami i formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 12 I piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Trójstronne Umowy Szkoleniowe.

Data utworzenia: 2016-10-27 10:05:56powrót do strony głównej drukuj

2016-10-26 09:06:41

Nabór wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie BONU NA ZASIEDLENIE zostaje zakończony


       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż z dniem 26.10.2016r. nabór wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie BONU NA ZASIEDLENIE w związku z podjęciem przez bezrobotnego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, ZOSTAJE ZAKOŃCZONY.

 

 

Data utworzenia: 2016-10-26 09:06:24powrót do strony głównej drukuj

2016-10-24 08:00:02

Zakończony nabór wniosków


    

       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w dniu 24.10.2016r. nabór wniosków Pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego własnego oraz swoich pracowników ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostaje ZAKOŃCZONY.

 

 

Data utworzenia: 2016-10-24 08:00:02powrót do strony głównej drukuj

2016-10-20 13:40:19

Ponowny nabór wniosków Pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego własnego oraz swoich pracowników ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego


 

            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 20.10.2016 r. do wyczerpania limitu środków ogłasza ponowny nabór wniosków Pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego własnego oraz swoich pracowników ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego według poniższych priorytetów:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników,
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz w branży usług opiekuńczych,
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia,
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia,

Druki wniosku o uzyskanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać w siedzibie Urzędu- pok. 12 I piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

 

Data utworzenia: 2016-10-20 12:23:04