oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2016-06-13 14:27:44

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych kształceniem ustawicznym w ramach środków KFS


 

       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż od dnia 14.06.2016r. nabór wniosków Pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego własnego oraz swoich pracowników ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostaje ZAKOŃCZONY.

 

 

 

Data utworzenia: 2016-06-13 14:20:24powrót do strony głównej drukuj

2016-06-13 12:16:17

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach środków z PFRON


         Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż z dniem 13.06.2016r. nabór wniosków na staże w ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy nie pozostający w zatrudnieniu zostaje zakończony.

Data utworzenia: 2016-06-13 12:15:41powrót do strony głównej drukuj

2016-06-10 13:52:26

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży!


     

     Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 13.06.2016r. do wyczerpania środków będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach środków Funduszu Pracy. Na staż mogą być skierowane osoby bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy. Staże będą realizowane na okres 3 miesięcy.

   Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 II piętro lub z naszej strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce staż.

 

Data utworzenia: 2016-06-10 13:52:26powrót do strony głównej drukuj

2016-06-10 07:40:20

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży


 

 

 

            

          Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór wniosków na staże w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) z dniem 10.06.2016r. zostaje zakończony.

                                                                                                                     

 

Data utworzenia: 2016-06-10 07:38:28powrót do strony głównej drukuj

2016-06-09 07:37:48

Wznowienie naboru wniosków na staże dla osób do 30 r. życia


 

 

 

              Informujemy, iż od dnia 09 czerwca 2016r. wznawiamy do wyczerpania limitu środków nabór wniosków na staże w ramach projektu pozakonkursowego "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

 

                                                                                                                         Zapraszamy do współpracy!

 

 

Data utworzenia: 2016-06-09 07:24:29powrót do strony głównej drukuj

2016-06-07 08:37:16

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków FP


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż z dniem 08.06.2016r. zostaje zakończony nabór Wniosków o przyznanie jednorazowo środków na  podjęcie działalności gospodarczej ,,dotacji” w ramach środków Funduszu Pracy.

Jednocześnie Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal prowadzi nabór wniosków:

- w ramach programu PO WER dla osób do 30 roku życia

 oraz

- w ramach programu RPO WM dla osób w wieku 30 lat i powyżej  (preferowane osoby powyżej 50 roku życia).

Data utworzenia: 2016-06-07 07:34:36