oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2016-04-12 10:48:12

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży


Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży.

 

 

             Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór wniosków na staże w ramach projektu pozakonkursowego Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)  z dniem 12.04.2016r. zostaje zakończony.

Data utworzenia: 2016-04-12 10:46:55powrót do strony głównej drukuj

2016-04-12 10:33:21

Informacja dotycząca kierowania do pracodawcy lub przedsiębiorcy osób z nimi spokrewnionych


 

Zgodnie  z  wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od dnia 12.04.2016r.  nie będziemy kierować do pracodawcy lub przedsiębiorcy osób blisko z nimi spokrewnionych, tj :

1) małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy;

2)  rodzica pracodawcy lub przedsiębiorcy;

3)  rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy;

4)  dziecka własnego lub przysposobionego: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Powyższe zasady  dotyczą wszystkich form aktywizacji zawodowej.

 

 

 

Data utworzenia: 2016-04-12 10:31:15powrót do strony głównej drukuj

2016-04-06 12:40:46

Informacja dla osób zwalnianych z ELGO LIGHTING INDUSTRIES Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej


 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie po 20 marca 2016r. planuje zorganizowanie spotkań informacyjnych dla zwalnianych pracowników z ELGO LIGHTING INDUSTRIES.

Na spotkaniach pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie udzielą informacji z zakresu:

- formalności jakich należy dopełnić, żeby dokonać rejestracji,

- rodzajach  przysługujących świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- form aktywizacji zawodowej z jakich można skorzystać po rejestracji w PUP.

           

Indywidualne zapisy na dogodne dla zainteresowanych terminy spotkań przyjmowane są pod numerem telefonu 24 269-71- 63 przez Panią Milenę Meller.

 

 

                                                                                                                                                   Dyrektor
                                                                                                                                    Powiatowego Urzędu Pracy
                                                                                                                                               w Gostyninie                                                                                                                                        mgr Hanna Subotowicz

 

 

Data utworzenia: 2016-03-15 09:29:09powrót do strony głównej drukuj

2016-03-31 11:48:07

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz niepełnosprawnych


 

      

               

              Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie przypomina, że do wyczerpania środków  w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (I)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przyjmowane są wnioski pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla 23 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w tym 3 kobiet i 20 mężczyzn oraz 4 osób niepełnosprawnych (mężczyzn).

 

 

 

Data utworzenia: 2016-01-19 14:37:41powrót do strony głównej drukuj

2016-03-18 14:33:29

Europejski Dzień Pracy Online


 

 

11 kwietnia 2016r. odbędą się targi pracy online, organizowane przez sieć EURES w Niemczech, dedykowane branży hotelarskiej i gastronomicznej - Berliński Europejski Dzień Pracy Online / Hospitality Berlin Spring Online Job Day.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.eures.praca.gov.pl

 

 

Data utworzenia: 2016-03-18 14:23:47powrót do strony głównej drukuj

2016-03-16 12:46:10

Osoby zainteresowane wyjazdem do pracy za granicą zapraszamy na spotkanie „Bezpieczny Wyjazd – Bezpieczny Powrót”


 

 

W dniu 23.03.2016r. o godzinie 10.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, w pok. 26 II piętro, pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Płocku przeprowadzą spotkanie informacyjne „Bezpieczny Wyjazd – Bezpieczny Powrót”.

Na spotkaniu osobom poszukującym pracy za granicą zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

- legalna praca za granicą (na co zwrócić uwagę i gdzie szukać bezpiecznych ofert),

- zasady bezpiecznego wyjazdu do pracy za granicę,

- korzystanie z ofert pracy zamieszczanych na stronach EURES,

- praca wakacyjna i sezonowa,

- korzystanie z usług prywatnych agencji zatrudnienia,

- nabywanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w krajach EOG.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt z Panią Iloną Świątkowską, tel: 242697169.

 

 

Data utworzenia: 2016-03-16 12:43:27