oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2016-03-16 12:41:18

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkolenia „Operator koparki jednonaczyniowej klasa III” na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej ze środków EFS


 

Zaproszenie do składania ofert            

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2016 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w zakresie „Operator koparki jednonaczyniowej klasa III”.

Szkolenia organizowane w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej są odpowiedzią na wniosek pracodawcy o zamówienie szkolenia dla osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku PUP w Gostyninie nie jest w stanie przewidzieć.

W przypadku zainteresowania Pana/ Pani firmy zorganizowaniem szkolenia zwracam się z prośbą o przesłanie do 31.03.2016 r. na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68 09-500 Gostynin wypełnionego formularza ofertowego (wraz z załącznikami), który można pobrać ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl  z zakładki szkolenia – rok 2016 – Informacja dla instytucji szkolących – finansowanie ze środków EFS z dopiskiem „oferta na przeprowadzenie szkoleń w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „Operator koparki jednonaczyniowej klasa III”.

 

 

 

Data utworzenia: 2016-03-16 12:26:50powrót do strony głównej drukuj

2016-03-16 10:00:57

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną” na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej ze środków Funduszu Pracy


Zaproszenie do składania ofert

           

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2016 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w zakresie „Prawo jazdy kat. C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną”.

Szkolenia organizowane w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej są odpowiedzią na wniosek pracodawcy o zamówienie szkolenia dla osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku PUP w Gostyninie nie jest w stanie przewidzieć.

W przypadku zainteresowania Pana/ Pani firmy zorganizowaniem szkolenia zwracam się z prośbą o przesłanie do dnia 31.03.2016 r. na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie
ul. Płocka 66/68 09-500 Gostynin wypełnionego formularza ofertowego (wraz z załącznikami), który można pobrać ze strony PUP w Gostyninie http://pup-gostynin.pl/ z zakładki szkolenia – rok 2016 – Informacja dla instytucji szkolących – informacja dla instytucji szkolących z dopiskiem „oferta na przeprowadzenie szkoleń w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „prawa jazdy kat. C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną - nie otwierać”.

 

więcej

 

 

 

Data utworzenia: 2016-03-16 09:22:39powrót do strony głównej drukuj

2016-03-14 13:32:56

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2016 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej ze środków Funduszu Pracy


 

 

Zaproszenie do składania ofert

           

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2016 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w zakresie „Prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna przyspieszona moduł C”.

Szkolenia organizowane w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej są odpowiedzią na wniosek pracodawcy o zamówienie szkolenia dla osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku PUP w Gostyninie nie jest w stanie przewidzieć.

W przypadku zainteresowania Pana/ Pani firmy zorganizowaniem szkolenia zwracam się z prośbą o przesłanie do dnia 30.03.2016 r. na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68 09-500 Gostynin wypełnionego formularza ofertowego (wraz z załącznikami), który można pobrać ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl  z zakładki szkolenia – rok 2016 – Informacja dla instytucji szkolących z dopiskiem „oferta na przeprowadzenie szkoleń w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną moduł C - nie otwierać”.

 

więcej

 

 

 

Data utworzenia: 2016-03-14 12:50:26powrót do strony głównej drukuj

2016-03-09 12:57:02

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2016 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej ze środków EFS


 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2016 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w zakresie „Prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna przyspieszona moduł C”. Szkolenia organizowane w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej są odpowiedzią na wniosek pracodawcy o zamówienie szkolenia dla osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku PUP w Gostyninie nie jest w stanie przewidzieć.

              W przypadku zainteresowania Pana/ Pani firmy zorganizowaniem szkolenia zwracam się z prośbą o przesłanie do dnia 24.03.2016r. na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68 09-500 Gostynin wypełnionego formularza ofertowego (wraz z załącznikami), który można pobrać ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl  z zakładki szkolenia – rok 2016 – Informacja dla instytucji szkolących – EFS z dopiskiem „oferta na przeprowadzenie szkoleń w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną moduł C - nie otwierać”.

 

więcej

 

 

 

Data utworzenia: 2016-03-09 12:33:40powrót do strony głównej drukuj

2016-03-01 12:08:56

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych organizacją szkoleń dla osób bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej


 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 02.03.2016 r. do wyczerpania limitu środków, wydawane i przyjmowane będą wnioski pracodawców na organizację szkoleń dla osób bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej.

Pracodawca zainteresowany zamówieniem szkolenia dla osób bezrobotnych dostosowanego do  potrzeb pracodawcy składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie wniosek.

Szczegółowe informacje oraz wniosek  wraz z wymaganymi załącznikami i formularzem informacji przedsatwianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 12 I piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Trójstronne Umowy Szkoleniowe.

 

 

 

Data utworzenia: 2016-03-01 11:59:36powrót do strony głównej drukuj

2016-02-29 14:10:20

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach FP


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 01.03.2016r. do wyczerpania limitu środków będą wydawane oraz przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji” w ramach środków Funduszu Pracy w kwocie 20 000 PLN dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoce de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 II piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl z zakładki: Środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek).

Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.

Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotację” w danym naborze, może skorzystać tylko raz.

Data utworzenia: 2016-02-29 14:09:19