oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2016-02-12 14:37:21

Pracodawcy zainteresowani organizacją prac interwencyjnych


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 15.02.2016r. do wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy na prac interwencyjne, będą wydawane oraz przyjmowane wnioski Pracodawców zainteresowanych organizowaniem Prac interwencyjnych.

 

Wnioski Pracodawcy o organizowanie prac interwencyjnych, Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis w przypadku Pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, będzie można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 25 II Piętro lub z naszej strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce Prace interwencyjne.

Data utworzenia: 2016-02-12 14:37:21powrót do strony głównej drukuj

2016-02-12 12:52:29

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych kształceniem ustawicznym w ramach środków KFS


 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 15.02.2016 r. do wyczerpania limitu środków będzie prowadził nabór wniosków Pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego własnego oraz swoich pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego według poniższych priorytetów:
  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
  3. wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art.150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Druki Wniosku o uzyskanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać w siedzibie Urzędu- pok. 12 I piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Krajowy Fundusz Szkoleniowy .

 

 

Data utworzenia: 2016-02-12 09:00:19powrót do strony głównej drukuj

2016-02-12 12:51:29

Informacja dla osób zainteresowanych Bonem stażowym


 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 15.02.2016r. do wyczerpania limitu środków będzie prowadził nabór wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie bonu stażowego, stanowiącego gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 m-cy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 m-cy.

Druki Wniosku o przyznanie bonu stażowego można pobrać w siedzibie Urzędu - pok. 12 I piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Bon stażowy .

 

Data utworzenia: 2016-02-12 08:25:16powrót do strony głównej drukuj

2016-02-12 12:50:52

Informacja dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zainteresowanych przyznaniem bonu na zasiedlenie


 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 15.02.2016r. do wyczerpania limitu środków będzie prowadził nabór wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie bonu na zasiedlenie w związku z podjęciem przez bezrobotnego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Druki Wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie można pobrać w siedzibie Urzędu- pok. 12 I piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Bon na zasiedlenie.
 
 

Data utworzenia: 2016-02-12 08:31:48powrót do strony głównej drukuj

2016-02-08 10:14:45

Informacja!


 

 

Uprzejmie informujemy o zmianie wizyt u doradcy klienta indywidualnego

 

więcej

 

 

Data utworzenia: 2016-02-08 10:14:45powrót do strony głównej drukuj

2016-02-01 12:23:03

Spadochron - jak planować karierę zawodową


 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku w dniach 15-19 lutego w godzinach 10.00-15.00 organizuje zajęcia grupowego poradnictwa zawodowego „Spadochron jak planować karierę zawodową (szkolenie wg programu R.N. Bollesa)”.

Spotkanie jest bezpłatne!!!

 

 więcej

 

Data utworzenia: 2016-02-01 09:46:33