oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2015-11-03 13:52:04

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla osób powyżej 30 roku życia


 

       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie przypomina, iż w terminie od dnia 15.06.2015r. do wyczerpania środków będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem staży w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (I)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
      Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 30 lat i powyżej, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) z grup defaworyzowanych:
            - osoby z niepełnosprawnościami,
            - długotrwale bezrobotne, 
            - osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
            - kobiety
            - oraz osoby powyżej 50 roku życia
      Planujemy zorganizowanie 140 miejsc stażu w tym: (74 kobiety, 66 mężczyzn).
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie minimum na 3 miesiące po zakończeniu stażu. Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie urzędu, pok. 25 II piętro lub z naszej strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl w zakładce staż.

 

 

Data utworzenia: 2015-06-15 09:53:21powrót do strony głównej drukuj

2015-10-28 08:58:31

Najlepszy pomysł na biznes!


Wydział Rozwoju Miasta, Promocji i Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Gostynina zaprasza do wzięcia udziału w konkursie: Najlepszy pomysł na biznes!

Konkurs jest skierowany do mieszkańców Gostynina i powiatu gostynińskiego do 30 roku życia, którzy do 6 listopada 2015r. prześlą pracę konkursową na adres (projekty@gostynin.pl) zgodnie z załączonym wzorem.

Wystarczy, by na kilku stronach opisać swój pomysł na biznes. Wszystkie prace zostaną ocenione przez Zespół Konkursowy.

Każda z prac oprócz klasyfikacji punktowej, zostanie opisana, tak by osoba biorąca udział w konkursie mogła otrzymać wartościową informację zwrotną.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 19 listopada 2015 r. podczas uroczystości wręczenia nagród dla 10 najlepszych pomysłów. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione odpowiednio wcześniej.

Istotą przedsięwzięcia jest promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży, zachęcenie do myślenia w sposób odważny, pomysłowy i kreatywny.

Udział w akcji może wziąć każdy mieszkaniec powiatu gostynińskiego, który w dniu składania pomysłu nie ukończył 30 roku życia.

Szczegóły w Regulaminie zamieszczonym na stronie Urzędu Miasta  pod adresem: http://www.gostynin.pl/redir,index?wiecej=4477&wiecej_news=1

 

 

 

Data utworzenia: 2015-10-28 08:43:23powrót do strony głównej drukuj

2015-10-27 14:34:22

Informacja- organizacja szkoleń w ramach Trójstronnej Umowy Szkoleniowej (TUS)


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że posiada w swojej dyspozycji środki Funduszu Pracy przeznaczone na organizację szkoleń dla osób bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej.

Pracodawcy zainteresowani zamówieniem szkolenia dla osób bezrobotnych dostosowanego do  potrzeb pracodawcy składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie wniosek.

Szczegółowe informacje oraz wniosek  wraz z wymaganymi załącznikami i formularzem informacji przedsatwianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 12 I piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Trójstronne Umowy Szkoleniowe.

Data utworzenia: 2015-10-27 14:34:22powrót do strony głównej drukuj

2015-10-27 13:03:33

Informacja dla osób bezrobotnych do 30 r.ż. zainteresowanych przyznaniem Bonu na zasiedlenie


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że posiada w swojej dyspozycji środki Funduszu Pracy przeznaczone dla osób do 30 roku życia, które zainteresowane są przyznaniem BONU NA ZASIEDLENIE w związku z podjęciem przez bezrobotnego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Druki wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie można pobrać w siedzibie Urzędu- pok. 12 I piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Bon na zasiedlenie.

Data utworzenia: 2015-10-27 13:03:33powrót do strony głównej drukuj

2015-10-15 14:33:01

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal są wydawane i przyjmowane wnioski dla pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Z możliwości sprawdzenia wniosku każdy pracodawca ubiegający się o ,,refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy” w danym naborze może skorzystać tylko raz.

Wnioski można będzie pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Doposażenie stanowiska pracy.

Data utworzenia: 2015-10-15 14:32:35powrót do strony głównej drukuj

2015-10-12 12:58:17

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży.


        Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór wniosków na staże ze środków Funduszu Pracy z dniem 12.10.2015r. zostaje zakończony.

       Jednocześnie informujemy, że dysponujemy jeszcze środkami na zorganizowanie staży dla osób powyżej 30 roku życia w ramach "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (I)".

Data utworzenia: 2015-10-12 12:56:50