oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2015-04-27 14:48:40

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych organizowaniem Prac Interwencyjnych


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że posiada nadal środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych, dla których ustalono profil pomocy II,zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz wydaje wnioski do wyczerpania limitu.

Szczegółowe informacje oraz Wniosek na prace interwencyjne wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dla beneficjentów pomocy publicznej) można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 II piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce : Prace interwencyjne. 

 

Data utworzenia: 2015-04-27 14:47:08powrót do strony głównej drukuj

2015-04-27 12:15:13

Gwarancje dla młodzieży


 
 
Chcesz wiedzieć czym dokładnie są Gwarancje dla młodzieży? Skąd wzięła się ta inicjatywa? Jakie są jej szczegóły? I jak ma być realizowana w Polsce? Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz na: http://gdm.praca.gov.pl/.
 
 
 
 

Data utworzenia: 2015-04-27 12:15:13powrót do strony głównej drukuj

2015-04-24 07:25:24

Informacja dla osób zainteresowanych Bonem stażowym


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że posiada w swojej dyspozycji środki Funduszu Pracy przeznaczone dla osób do 30 roku życia, które zainteresowane są przyznaniem BONU STAŻOWEGO stanowiącego gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 m-cy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 m-cy.

Druki wniosku o przyznanie bonu stażowego można pobrać w siedzibie Urzędu- pok. 12 I piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Bon stażowy .

Data utworzenia: 2015-04-21 10:04:24powrót do strony głównej drukuj

2015-04-23 10:29:45

Informacja dla osób bezrobotnych


Centrum Języków Obcych ogłasza nabór na bezpłatne kursy komputerowe

ECDL Start

w projekcie:

 „Komputer mi nie straszny”

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta oraz gminy Gostynin - osób bezrobotnych w wieku od 25 do 64 lat, z wykształceniem nie wyższym niż średnie.

 Uczestnictwo w szkoleniach jest całkowicie bezpłatne, dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i umożliwia zdobycie międzynarodowego certyfikatu ECDL Start.

 Zajęcia będą się odbywały 2 razy w tygodniu po 3h (łącznie 66h - max. 3 miesiące) z zakresu:

  • Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych (12h)
  • Użytkowanie komputerów (18h)
  • Przetwarzanie tekstów (18h)
  • Przeglądanie stron internetowych i komunikacja (18h)

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

telefoniczny 733-145-099, 24 366-10-70 lub

mailowy:anna.wrzesinska@vp.pl

Data utworzenia: 2015-04-23 10:29:45powrót do strony głównej drukuj

2015-04-22 08:03:35

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków FP


 

          Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 22.04.2015r. do dnia 08.05.2015r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ,,dotacji” w ramach środków Funduszu Pracy w kwocie 19.000 PLN dla 46 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.

          Druki wniosków można pobrać w siedzibie PUP pok. 23 II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek).

          Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.
          Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotacje” w danym naborze może skorzystać tylko raz.    

Data utworzenia: 2015-04-22 07:57:16powrót do strony głównej drukuj

2015-04-21 10:33:22

Informacja- organizacja szkoleń w ramach Trójstronnej Umowy Szkoleniowej (TUS)


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że posiada w swojej dyspozycji środki Funduszu Pracy przeznaczone na organizację szkoleń dla osób bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej.

Pracodawcy zainteresowani zamówieniem szkolenia dla osób bezrobotnych dostosowanego do  potrzeb pracodawcy składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie wniosek.

Szczegółowe informacje oraz wniosek  wraz z wymaganymi załącznikami i formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 12 I piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Trójstronne Umowy Szkoleniowe.

Data utworzenia: 2015-04-21 10:22:00