oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2015-01-09 15:02:06

Informacja dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zainteresowanych przyznaniem bonem stażowym


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 12.01.2015r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie bonu stażowego, stanowiącego gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 m-cy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 m-cy.

Druki wniosku o przyznanie bonu stażowego można pobrać w siedzibie Urzędu- pok. 12 I piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Bon stażowy .

Data utworzenia: 2015-01-09 13:48:35powrót do strony głównej drukuj

2015-01-09 15:01:15

Informacja dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zainteresowanych przyznaniem bonu na zasiedlenie


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 12.01.2015r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie bonu na zasiedlenie w związku z podjęciem przez bezrobotnego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Druki wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie można pobrać w siedzibie Urzędu- pok. 12 I piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Bon na zasiedlenie.

Data utworzenia: 2015-01-09 14:09:56powrót do strony głównej drukuj

2015-01-09 14:45:03

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją prac interwencyjnych


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od 12 stycznia (poniedziałek) 2015r. będą wydawane i przyjmowane - Wnioski Pracodawcy o organizowanie prac interwencyjnych (art.51,56.59 ustawy promocji zatrudnienia (…), do wyczerpania limitu środków na tę formę aktywizacji.
       
Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięczna – refundacja wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne), w wysokości uprzednio uzgodnionej, do umów zawieranych w 2015 roku : - prace interwencyjne,  w pełnym wymiarze czasu pracy (831,10 + składki zus);- prace interwencyjne, co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy ( 875,00+ składki zus);- prace interwencyjne dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia :
  • refundacja w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia, za bezrobotnych, którzy spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego;
  • refundacja w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia, za bezrobotnych, którzy nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego;


Wnioski można pobierać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 (II piętro) lub ze strony internetowej  http://www.pup-gostynin.pl w zakładce "Prace interwencyjne” ( Informacje dla Pracodawców).

Szczegółowe informacje udzielane są w pok. 25 II piętro oraz telefonicznie pod nr tel.: 24 2697175.


Data utworzenia: 2015-01-09 14:45:03powrót do strony głównej drukuj

2014-12-23 12:45:43

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓWPowiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza  wszystkich pracodawców, organizacje pracodawców, organizacje związkowe do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest przygotowanie listy zawodów i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.

Oczekujemy na Państwa uwagi i propozycje do 16 stycznia 2015 roku.

Druk ankiety można pobrać ze strony internetowej urzędu www.pup-gostynin.pl z zakładki AKTUALNOŚCI lub u specjalisty ds. rozwoju zawodowego I piętro pok. 12.

Wypełnioną ankietę można przekazać:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail:  emiliao@pup-gostynin.pl
  • faksem:   24 269 71 79
  • pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy  ul. Płocka 66/68,  09-500 Gostynin
  • osobiście  pod w/w adres  I piętro  pokój nr 12.

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ankieta dla pracodawców.doc ankieta 2014-12-23 12:45:23 Balcerzak Emilia

Data utworzenia: 2014-12-23 12:26:27powrót do strony głównej drukuj

2014-12-10 09:44:46

INFORMACJADyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie informuje, iż 24 grudnia 2014 roku (środa) jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, za odpracowaniem w dniu 13 grudnia 2014 roku (sobota) w godz. 7.30-15.30


Data utworzenia: 2014-12-10 09:44:46powrót do strony głównej drukuj

2014-12-02 12:32:46

Informacja dla pracodawców zainteresowanych przyjęciem do pracy osób karanych, które opuściły zakład karny i są zainteresowane podjęciem pracy.


      

      W ramach działania Mazowieckiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, której zadaniem jest między innymi organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych Prokuratura Okręgowa w Płocku zgłosiła się do nas z prośbą o informację o pracodawcach zainteresowanych przyjęciem do pracy osób karanych, które opuściły zakład karny i są zainteresowane podjęciem pracy.

W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zwraca się z prośbą o informację od pracodawców zainteresowanych ofertą pod nr telefonu 24 269 71 52 do dnia 18 grudnia 2014r. .

Data utworzenia: 2014-12-02 12:27:59