oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2014-11-12 12:51:11

Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"
      3 listopada 2014r. w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) zostały podpisane umowy z pośrednikami finansowymi na obsługę II etapu Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II".
Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu - poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

WIĘCEJ INFORMACJIData utworzenia: 2014-11-12 12:43:55powrót do strony głównej drukuj

2014-11-06 09:43:33

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego marki FSO Polonez Atu Plus
        Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie zaprasza do udziału w przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego marki FSO Polonez Atu Plus.WIĘCEJ 

Data utworzenia: 2014-11-06 09:37:21powrót do strony głównej drukuj

2014-10-31 09:46:20

Informacja
       Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie zawiadamia, iż 10 listopada 2014 roku (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.
     

Data utworzenia: 2014-10-08 12:20:14powrót do strony głównej drukuj

2014-10-15 11:10:56

Wsparcie dla niepełnosprawnych absolwentów            
       Od grudnia 2013r. do końca lutego 2015r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) realizuje na terenie całej Polski drugą edycji projektu wspierającego niepełnosprawnych absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji (FAR), Fundacją Fuga Mundi (FFM) oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji (SPI).


ZOBACZ WIĘCEJ 


Data utworzenia: 2014-10-15 10:17:11Data utworzenia: 2014-10-08 13:48:31powrót do strony głównej drukuj

2014-10-02 09:51:09

Informacja dla pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
           Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 02.10.2014r. do dnia 09.10.2014r. będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach środków Rezerwy Funduszu Pracy (18 000 zł na 1 stanowisko pracy), na zatrudnienie osób bezrobotnych zakwalifikowanych do II profilu pomocy oraz będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniających art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
- bezrobotnych do 30 roku życia,
- bezrobotnych długotrwale,
- bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
- bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
- bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
- bezrobotnych  niepełnosprawnych.

Wnioski można będzie pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Doposażenie stanowiska pracy.

Data utworzenia: 2014-10-02 09:49:27