oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2013-09-30 11:36:43

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży
 

       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 01.10.2013r. do 07.10.2013r. będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych organizacją staży. Staże będą realizowane na okres 6 miesięcy. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie minimum na 3 miesiące po zakończeniu stażu. Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie urzędu, pok. 25 II piętro lub z naszej strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl w zakładce staż.

Data utworzenia: 2013-09-30 11:18:40powrót do strony głównej drukuj

2013-09-20 14:16:43

Bezpłatne konsultacje dotyczące podejmowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej
       Osoby planujące podjąć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcy, zainteresowani skorzystaniem z bezpłatnych konsultacji w ramach Krajowego Systemu Usług, proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 884 900 043.

Zakres konsultacji:
  • administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,
  • zatrudnianie cudzoziemców,
  • świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych,
  • rozwój zasobów ludzkich,
  • ochrona interesów klientów, konsumentów,
  • możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł,
  • wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,
  • zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP,
  • podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU,
  • inne, stwierdzone w trakcie diagnozy.
Konsultacje są bezpłatne i odbywają się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie.

Najbliższe dyżury konsultanta: 20.09.2013r. i 27.09.2013r.


Data utworzenia: 2013-09-11 12:32:26powrót do strony głównej drukuj

2013-09-04 15:04:37

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków EFS 

       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje o zakończeniu naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków EFS.

Data utworzenia: 2013-09-04 15:04:37powrót do strony głównej drukuj

2013-09-04 15:00:18

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinasowaniem działalności gospodarczej ze środków FP       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje o zakończeniu naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy.


Data utworzenia: 2013-09-04 15:00:18powrót do strony głównej drukuj

2013-09-04 08:37:49

Informacja dla osób bezrobotnych zainteresowanych studiami podyplomowymi       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 04.09.2013r. do dnia 13.09.2013r. w pokoju nr 28 II piętro  będą wydawane i przyjmowane wnioski o sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych, wnioski można również pobrać ze strony urzędu http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Studia podyplomowe.


Data utworzenia: 2013-09-03 13:07:49powrót do strony głównej drukuj

2013-09-04 08:37:19

Informacja dla pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy        Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje o zakończeniu naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Data utworzenia: 2013-09-02 15:14:14