oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2013-09-02 08:54:26

Informacja dla osób bezrobotnych zainteresowanych szkoleniami indywidualnymi       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 02.09.2013r. do dnia 06.09.2013r. w pokoju nr 28 II piętro  będą wydawane i przyjmowane wnioski na szkolenie indywidualne, wnioski można również pobrać ze strony urzędu http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Szkolenia.


Data utworzenia: 2013-08-30 11:05:08powrót do strony głównej drukuj

2013-07-18 13:21:39

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem Stażu


ORGANIZACJA STAŻY

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 22.07.2013r. do 02.08.2013r. będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych organizacją staży. Staże będą realizowane na okres 6 miesięcy.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie minimum na 3 miesiące po zakończeniu stażu. Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie urzędu, pok. 25 II piętro lub z naszej strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl w zakładce staż.   

Data utworzenia: 2013-07-18 13:14:19powrót do strony głównej drukuj

2013-07-11 07:31:00

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinasowaniem działalności gospodarczej ze środków FP
        Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 10.07.2013r. do wyczerpania limitu środków będą wydawane oraz przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji” w kwocie 21000 PLN w ramach środków Funduszu Pracy. Planowana liczba osób w ramach środków Funduszu Pracy (wniosek Funduszu Pracy) – 14 osób.
       Druki wniosków można pobrać w siedzibie PUP- pok. 23 II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie http://www.pup-gostynin.pl/ z zakładki Środki na podjęcie działalności gospodarczej


Data utworzenia: 2013-07-10 15:02:37powrót do strony głównej drukuj

2013-07-11 07:30:47

Informacja o przedłużeniu terminu - środki EFS

       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie przedłuża do wyczerpania limitu środków wydawanie oraz przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji” w kwocie 21 000 PLN w ramach projektu „Nowa Szansa- Lepsza Przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3. (wniosek EFS)
Planowana liczba uczestników w ramach projektu „Nowa Szansa- Lepsza Przyszłość” PO KL, Poddziałanie 6.1.3. (wniosek EFS) – 5 osób w tym:
- 2 kobiety i 3 mężczyzn pozostałych,
które nie brały udziału w jakiejkolwiek formie realizowanej w w/w projekcie w latach 2008 -2012.
       Druki wniosków można pobrać w siedzibie PUP- pok. 23 II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie http://www.pup-gostynin.pl/
  z zakładki Środki na podjęcie działalności gospodarczej.


Data utworzenia: 2013-07-10 15:00:07powrót do strony głównej drukuj

2013-07-09 09:13:56

Informacja dla osób bezrobotnych zainteresowanych studiami podyplomowymi
       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 08.07.2013r. do dnia 31.07.2013r. w pokoju nr 28 II piętro  będą wydawane i przyjmowane wnioski o sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych, wnioski można również pobrać ze strony urzędu http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Studia podyplomowe.


Data utworzenia: 2013-07-09 09:00:46powrót do strony głównej drukuj

2013-07-02 08:03:47

Informacja dla osób bezrobotnych zainteresowanych szkoleniami indywidualnymi
       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 02.07.2013r. do dnia 08.07.2013r. w pokoju nr 28 II piętro  będą wydawane i przyjmowane wnioski na szkolenie indywidualne, wnioski można również pobrać ze strony urzędu http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Szkolenia.


Data utworzenia: 2013-07-02 07:14:38