oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2013-06-27 10:12:50

Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VIII
       W imieniu Płockiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy informujemy, iż trwa realizacja projektu pod nazwą „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VIII", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest umożliwienie rozpoczęcia działalności gospodarczej 35 osobom z terenu pięciu powiatów województwa mazowieckiego w latach 2013-2014.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są w linku: Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VIII.

Data utworzenia: 2013-06-27 10:08:06powrót do strony głównej drukuj

2013-06-19 14:43:34

Informacja o przedłużeniu terminu       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie przedłuża do dnia 05.07.2013r. wydawanie oraz przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji” w kwocie 21 000 PLN w ramach projektu „Nowa Szansa- Lepsza Przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.
Planowana liczba uczestników w ramach projektu „Nowa Szansa – Lepsza Przyszłość” PO KL, Poddziałanie 6.1.3. (wniosek EFS) – 22 osoby (5 kobiet i 17 mężczyzn) w tym:
– 1 mężczyzna powyżej 50 roku życia,
– 5 mężczyzn długotrwale bezrobotnych
– 5 kobiet i 11 mężczyzn pozostałych,
które nie brały udziału w jakiejkolwiek formie realizowanej w w/w projekcie w latach 2008–2012.


Data utworzenia: 2013-06-19 14:40:03powrót do strony głównej drukuj

2013-06-04 10:20:13

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków EFS        Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie ogłasza w terminie od dnia 04.06.2013r. do dnia 18.06.2013r. II TURĘ naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji” w kwocie 21.000PLN w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 dla 22 osób bezrobotnych (5 kobiet i 17 mężczyzn) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.

Mając na uwadze spełnienie głównych założeń projektu oraz osiągnięcie wskaźników pomiaru celów głównych i szczegółowych zatwierdzonych do realizacji w projekcie, działanie skierowane będzie do następujących grup bezrobotnych:

- 1 osoba (mężczyzna) powyżej 50 roku życia,

- 5 osób (mężczyzn) długotrwale bezrobotnych,

- 16 osób (5K,11M) pozostałych bezrobotnych,

którzy nie brali udziału w jakiejkolwiek formie realizowanej w w/w projekcie w latach 2008 -2012.

          Druki wniosków można pobrać w siedzibie PUP- pok. 23 II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 
         Jednocześnie informujemy, iż w dniu 7 czerwca 2013r. w godzinach 9.00, 12.00 w sali 26 II piętro odbędą się spotkania informacyjne dla osób bezrobotnych zamierzających składać wnioski o „dotacje”, na których pracownik PUP w Gostyninie udzieli wyjaśnień dotyczących sposobu wypełniania wniosków. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o indywidualne ustalenie z pracownikiem PUP w pok. 23 II piętro lub telefonicznie – tel. 24 269 71-73 godziny udziału w spotkaniu. Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.

        Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się „dotacje” w danym naborze może skorzystać tylko raz.

Data utworzenia: 2013-06-04 10:20:13Data utworzenia: 2013-05-20 08:31:30powrót do strony głównej drukuj

2013-05-17 13:36:25

WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY III
        Zapraszamy do udziału w projekcie Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy III, w ramach którego będziesz mógł skorzystać m.in. z:
- pomocy w zatrudnieniu,
- stażu rehabilitacyjnego,
- porad specjalistów,
- Warsztatu Aktywizacji Zawodowej,
- Warsztatu z zakresu Rehabilitacji Społecznej,
- szkolenia zawodowego operatorów Wirtualnego Contact Center,
- doskonalenia zawodowego niewidomych masażystów,
- szkolenia zawodowego z transkrypcji.

Kursów:
- obsługi komputera,
- bezwzrokowych metod i technik pracy połączonych z nauką obsługi podstawowych urządzeń domowych,
- obsługi urządzeń elektronicznych i oprogramowania wspierającego,
- samodzielnego poruszania się wspomaganego techniką nawigacji GPS,
- intensywnego kursu języka angielskiego przez Skype.

Do udziału w projekcie zachęcamy również osoby Tobie najbliższe: rodzinę, opiekunów, przyjaciół. Mogą oni skorzystać z Warsztatów wspierających dla rodzin i opiekunów oraz indywidualnych konsultacji ze specjalistami np. doradcą zawodowym, lekarzem, psychologiem, prawnikiem czy tyflopedagogiem.

Udział w projekcie jest bezpłatny, ponieważ finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem i aktywizacją zawodową osób niewidomych znajduje się w poniższym linku:

http://www.cpik.home.pl/promocjaikariera/ulotkapracodawcy3.pdf

Informację o projekcie można uzyskać:

Biuro projektu:
Dział ds. Absolwentów
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Laski, ul Brzozowa 75
05-080 Izabelin
tel. (22) 752-33-51


Data utworzenia: 2013-05-17 13:25:44powrót do strony głównej drukuj

2013-05-14 10:58:21

Spotkanie EURES „Bezpieczny Wyjazd – Bezpieczny Powrót”
        Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku i Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne „Bezpieczny Wyjazd – Bezpieczny Powrót”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 maja 2013r. o godz. 10.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68, sala nr 26, II piętro
.

Spotkanie skierowane jest do osób poszukujących pracy za granicą, na którym omówione zostaną m.in. takie zagadnienia:
  • jak szukać legalnej pracy za granicą,
  • jak przygotować się do wyjazdu do pracy za granicą,
  • jak postępować z nieuczciwym pracodawcą,
  • jak korzystać z usług Europejskich Służb Zatrudnienia EURES,
  • jak sumować okresy zatrudnienia celem nabywania świadczeń z tytułu bezrobocia oraz świadczeń emerytalno-rentowych.

Data utworzenia: 2013-05-14 10:21:51