oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2013-04-03 09:20:37

InformacjaPowiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje o zakończeniu naboru wniosków na szkolenia indywidualne w ramach projektu “Nowa szansa – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 z powodu wyczerpania się limitu środków przeznaczonych na tą formę aktywizacji.

Data utworzenia: 2013-04-03 09:19:19powrót do strony głównej drukuj

2013-03-28 10:22:00

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY
      Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że posiada w dyspozycji środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na szkolenia dla osób niepełnosprawnych,  poszukujących pracy,  niepozostających w zatrudnieniu.
      W związku z powyższym zapraszamy osoby niepełnosprawne, poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  zarejestrowane w PUP w Gostyninie,  zainteresowane odbyciem szkoleń do składania wniosków.
      Do wniosku należy dołączyć uprawdopodobnione, że szkolenie to zapewni uzyskanie pracy. Za czas udziału w szkoleniu nie przysługuje stypendium. Osobom zakwalifikowanym na szkolenie, które podejmą szkolenie poza miejscem zamieszkania będzie przysługiwał zwrot kosztów przejazdu.
      Druki wniosków można pobrać w pok. 28 II piętro lub z naszej strony internetowej www.pup-gostynin.pl Szkolenia. Szczegółowych  informacji można uzyskać w pok. 28 II piętro. 

Data utworzenia: 2013-03-28 10:03:45powrót do strony głównej drukuj

2013-03-27 09:32:47

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków EFS         

          Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 27.03.2013r. do dnia 19.04.2013r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji” w kwocie 21.000PLN wyłącznie w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 dla 69 osób bezrobotnych (17 kobiet i 52 mężczyzn) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.

Mając na uwadze spełnienie głównych założeń projektu oraz osiągnięcie wskaźników pomiaru celów głównych i szczegółowych zatwierdzonych do realizacji w projekcie, działanie skierowane będzie do następujących grup bezrobotnych:

- 15 osób (6K,9M) do 30 roku życia,

- 6 osób (1K,5M) powyżej 50 roku życia,

- 18 osób (4K,14M) długotrwale bezrobotnych,

- 30 osób (6K,24M) pozostałych bezrobotnych,

którzy nie brali udziału w jakiejkolwiek formie realizowanej w w/w projekcie w latach 2008 -2012.

          Druki wniosków można pobrać w siedzibie PUP- pok. 23 II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. (wniosek EFS)
         Jednocześnie informujemy, iż w dniu 5 kwietnia 2013r. w godzinach 9.00, 12.00 w sali 26 II piętro odbędą się spotkania informacyjne dla osób bezrobotnych zamierzających składać wnioski o „dotacje”, na których pracownik PUP w Gostyninie udzieli wyjaśnień dotyczących sposobu wypełniania wniosków. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o indywidualne ustalenie z pracownikiem PUP w pok. 23 II piętro lub telefonicznie – tel. 24 269-71-73 godziny udziału w spotkaniu. Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.

        Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się „dotacje” w danym naborze może skorzystać tylko raz.

 

Data utworzenia: 2013-03-27 08:47:04powrót do strony głównej drukuj

2013-03-27 09:24:56

Informacja dla bezrobotnych, absolwentów CIS lub KIS zainteresowanych środkami na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie dysponuje jednorazowymi środkami dla 5 osób na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej.
W terminie od dnia 27.03.2013r. do dnia 19.04.2013r. będą wydawane i przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej, w ramach środków Funduszu Pracy. 

      Druki wniosków można pobrać w siedzibie PUP - pok. 23 II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie http://www.pup-gostynin.pl/ z zakładki Środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek o przyznanie z FP jednorazowo środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych - założenie spółdzielni socjalnej lub wniosek o przyznanie z FP jednorazowo środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych - przystąpienie do spółdzielni socjalnej).   

     
Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.


Data utworzenia: 2013-03-27 09:23:30powrót do strony głównej drukuj

2013-03-27 09:12:35

Informacja dla osób bezrobotnych zainteresowanych szkoleniami indywidualnymi
              Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 27.03.2013r. do wyczerpania limitu środków będą wydawane i przyjmowane wnioski na szkolenia indywidualne w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 dla 5 osób bezrobotnych (1 kobieta i 4 mężczyzn) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.

           Mając na uwadze spełnienie głównych założeń projektu oraz osiągnięcie wskaźników pomiaru celów głównych i szczegółowych zatwierdzonych do realizacji w projekcie, działanie skierowane będzie do następujących grup bezrobotnych:

- 3 osób (1K,2M) do 30 roku życia,

- 1 osoby (1M) powyżej 50 roku życia,

- 1 osoby (1M) długotrwale bezrobotnych,

którzy nie brali udziału w jakiejkolwiek formie realizowanej w w/w projekcie w latach 2008 -2012.

            Druki wniosków można pobrać w siedzibie PUP w pokoju nr 28 II piętro  jak  również ze strony urzędu http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Szkolenia.

Data utworzenia: 2013-03-27 09:07:36powrót do strony głównej drukuj

2013-03-18 13:01:53

Informacja dla pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu ze środków PFRON

      Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że posiada środki na zorganizowanie 2 staży dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP jako poszukujący pracy nie pozostający w zatrudnieniu w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Nabór do wyczerpania środków.Data utworzenia: 2013-03-18 09:40:48