oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2013-03-13 09:28:33

Pełnosprawna firma


Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w okresie od 17 grudnia 2012r. do 16 grudnia 2014r. realizuje projekt "Pełnosprawna Firma", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wsparcie oraz Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".

Data utworzenia: 2013-03-13 09:07:35powrót do strony głównej drukuj

2013-02-27 10:06:53

Informacja dla pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
        Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 26.02.2013r. do wyczerpania limitu środków, będą wydawane i przyjmowane wnioski dla pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
       Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Doposażenie stanowiska pracy.
Data utworzenia: 2013-02-26 14:31:23powrót do strony głównej drukuj

2013-02-27 10:05:39

Cykl spotkań na temat EURES i pracy za granicą
        Informujemy, że Doradcy EURES i Asystenci EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie i jego Filie prowadzą cykl spotkań na temat EURES i pracy za granicą pt. „Bezpieczny wyjazd - Bezpieczny powrót”. Spotkania te kierowane są w szczególności do osób poszukujących pracy za granicą w sezonie letnim. Podczas spotkań omawiane są m.in. zasady jak szukać legalnej pracy za granicą, jak przygotować się do wyjazdu do pracy, jak postępować z nieuczciwym pracodawcą, jak korzystać z usług EURES oraz jak sumować okresy zatrudnienia celem nabycia świadczeń z tytułu bezrobocia oraz świadczeń emerytalno-rentowych. W przypadku zebrania grupy osób z naszego powiatu zainteresowanych udziałem w takim spotkaniu istnieje możliwość zorganizowania spotkania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.
W związku z powyższym osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zgłaszanie się do pok. nr 12 na I piętrze lub kontakt telefoniczny 24 269 71-52.
Data utworzenia: 2013-02-22 10:53:18powrót do strony głównej drukuj

2013-02-18 09:04:34

Informacja dla pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
         Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie przedłuża do dnia 22.02.2013r. wydawanie i przyjmowanie wniosków dla pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
         Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Doposażenie stanowiska pracy.

 

Data utworzenia: 2013-02-15 13:20:39Data utworzenia: 2013-02-11 14:29:48powrót do strony głównej drukuj

2013-02-08 13:36:20

Informacja dla osób bezrobotnych zainteresowanych szkoleniami indywidualnymi
         Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 11.02.2013r. do dnia 28.02.2013r. w pokoju nr 28 II piętro  będą wydawane i przyjmowane wnioski na szkolenie indywidualne, wnioski można również pobrać ze strony urzędu http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Szkolenia.

 

Data utworzenia: 2013-02-08 13:33:53