oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2013-02-05 14:01:47

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych organizowaniem prac interwencyjnych
         Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od 01.02.2013r. do wyczerpania limitu środków, wydawane i przyjmowane są wnioski Pracodawców na organizowanie prac interwencyjnych.
        W 2013r. za zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych bezrobotnych "będących w szczególnej sytuacji na rynku", miesięczna refundacja części kosztów wynagrodzenia stanowić będzie kwotę 794,00 zł. oraz składki na ubezpieczenie społeczne płatnika (emerytalne, rentowe i wypadkowe), a przy zatrudnieniu "Bezrobotnego 50+" 800,00 zł. + składki ZUS.


Wnioski można pobierać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 (II piętro) lub ze strony internetowej  http://www.pup-gostynin.pl w zakładce "Prace interwencyjne" (Informacje dla Pracodawców).

Szczegółowe infarmacje udzielane są w pok. 25 II piętro oraz telefonicznie pod nr tel.: 242697175.


Data utworzenia: 2013-02-05 13:31:21powrót do strony głównej drukuj

2013-02-04 15:04:02

Informacja dla pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
         Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 04.02.2013r. do dnia 15.02.2013r. będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.         

         Wnioski można będzie pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Doposażenie stanowiska pracy.

 

Data utworzenia: 2013-02-04 10:18:49powrót do strony głównej drukuj

2013-02-01 12:09:53

Informacja dla pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu.
           Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie przedłuża do dnia 08.02.2013r. wydawanie i przyjmowanie wniosków pracodawców zainteresowanych utworzeniem miejsc stażu w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” Priorytetu VI , Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w sprawie realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla następujących grup bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gostynin:

             - długotrwale bezrobotni (co najmniej 10% ogółu uczestników projektu),

             - bezrobotni do 30 roku życia (co najmniej 50% ogółu uczestników projektu),

             - bezrobotni powyżej 50 roku życia (20% ogółu uczestników projektu).           

 

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie na okres co najmniej 3 m-cy po zakończeniu stażu.

Wnioski można będzie pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Projekty – Europejski Fundusz Społeczny (Informacje dla pracodawców).

Data utworzenia: 2013-02-01 12:01:07powrót do strony głównej drukuj

2013-02-01 09:36:22

Informacja o realizacji szóstego etapu projektu systemowego ze środków EFS

              W roku bieżącym 2013 Urząd kontynuuje realizację Projektu Systemowego „NOWA SZANSA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” (okres realizacji lata 2008-2013)

TRWA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW NA STAŻ!!!

W ramach projektu zaplanowano formy wsparcia:

1. Pośrednictwo pracy

2. Grupowa lub indywidualna informacja zawodowa

3. Staże (260 miejsc stażu dla 183K i 77M)

4. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dla 100 osób w tym 24K i 76M)

 

Z uwagi na założenia Planu Działania na 2013 rok w ramach PO KL, priorytetowo wsparciem w ramach programu zostaną objęci bezrobotni należący do następujących grup:

osoby w wieku poniżej 30 roku życia (co najmniej 50% ogółu uczestników projektu),

długotrwale bezrobotni (co najmniej 10% ogółu uczestników projektu),

osoby w wieku powyżej 50 roku życia (20% ogółu uczestników projektu).

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby, które brały udział w przedsięwzięciu w latach 2008 -2012.


Data utworzenia: 2013-02-01 09:36:22powrót do strony głównej drukuj

2013-01-14 09:32:14

Informacja dla pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu
          Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 16.01.2013r. do dnia 31.01.2013r. będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem miejsc stażu w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” Priorytetu VI , Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w sprawie realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla następujących grup bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gostynin:
  • długotrwale bezrobotni (co najmniej 10% ogółu uczestników projektu),
  • bezrobotni do 30 roku życia (co najmniej 50% ogółu uczestników projektu),
  • bezrobotni powyżej 50 roku życia (20% ogółu uczestników projektu). 

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie na okres co najmniej 3 m-cy po zakończeniu stażu.
Wnioski można będzie pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Projekty – Europejski Fundusz Społeczny (Informacje dla pracodawców).


           

                        

Data utworzenia: 2013-01-14 09:11:35powrót do strony głównej drukuj

2013-01-10 14:23:06

Zmiana terminu dyżuru Konsultanta Krajowego Systemu Usług
Informujemy, iż z przyczyn od nas niezależnych dyżur Konsultanta Krajowego Systemu Usług (KSU) zaplanowany na 11 stycznia 2013r. odbędzie się 18 stycznia 2013r.
Za utrudnienia w imieniu Konsultanta przepraszamy.

Data utworzenia: 2013-01-10 14:21:57