oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2013-01-07 14:25:56

Najbliższe dyżury konsultanta Krajowego Systemu Usług
Najbliższe dyżury konsultanta Krajowego Systemu Usług (KSU) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie odbędą się 11 stycznia, 8 lutego, 8 marca  2013 roku, w pok. 24 II piętro, w godzinach od 9 do 14-tej.
Przedsiębiorcy oraz osoby planujące podjąć działalność gospodarczą, zainteresowane skorzystaniem z usług konsultanta, proszone są o kontakt pod numerem telefonu 884 900 043 w celu umówienia się na indywidualne konsultacje.

Zakres konsultacji:
  • administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,
  • zatrudnianie cudzoziemców,
  • świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych,
  • rozwój zasobów ludzkich,
  • ochrona interesów klientów, konsumentów,
  • możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł,
  • wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,
  • zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP,
  • podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU,
  • inne, stwierdzone w trakcie diagnozy.
Konsultacje są bezpłatne.


Data utworzenia: 2013-01-07 14:22:50powrót do strony głównej drukuj

2013-01-07 12:02:13

Podejmowanie działalności gospodarczej w systemie franczyzy
      Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w spotkaniu dotyczącym podejmowania działalności gospodarczej w systemie franczyzy proszone są o kontakt  z Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyninie, pok. 22 II piętro, tel. 24 269 71 72.Data utworzenia: 2013-01-07 12:01:20powrót do strony głównej drukuj

2013-01-02 07:53:14

Informacja dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że z dniem 01.01.2013r. rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywać się będzie od:     
                                           
        
poniedziałku do piątku
w  godzinach 7.45 -13.00.

W celu zarejestrowania osoba zgłasza się osobiście do recepcji Powiatowego Urzędu Pracy, celem otrzymania numeru do dokonania w danym dniu rejestracji.

Pozostałe osoby nie zarejestrowane danego dnia zgłaszają się do recepcji następnego dnia roboczego, celem otrzymania numeru do rejestracji. 

Data utworzenia: 2012-12-31 12:22:22powrót do strony głównej drukuj

2012-11-30 08:14:31

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie dysponuje środkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 2 osób.
W terminie od dnia 30.11.2012r. do dnia 07.12.2012r. będą wydawane i przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji” w ramach środków Funduszu Pracy.

Druki wniosków można pobrać w siedzibie PUP - pok. 23 II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie http://www.pup-gostynin.pl/ z zakładki Środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek Funduszu Pracy).  

Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.  
Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotację” w danym naborze może skorzystać tylko raz.

Data utworzenia: 2012-11-30 08:03:01powrót do strony głównej drukuj

2012-11-22 14:33:27

24 grudnia 2012 roku PUP będzie nieczynny


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie informuje, iż 24 grudnia 2012 roku (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, za odpracowaniem w dniu 01 grudnia 2012 roku (sobota) w godz. 7.30-15.30

Data utworzenia: 2012-11-22 14:09:32powrót do strony głównej drukuj

2012-11-05 15:18:03

E-Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
        W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN zapraszamy do zapoznania się z artykułem o projekcie "PROGRESSUS - Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych".


Data utworzenia: 2012-10-31 11:32:03