oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2012-08-14 13:00:28

Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII       Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku informuje, że rozpoczął realizację kolejnego projektu "Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII". Projekt ten realizowany jest na podstawie działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Nabór w ramach projektu prowadzony  jest od 10 sierpnia 2012r. 

zobacz więcej


 

Data utworzenia: 2012-08-14 12:49:40powrót do strony głównej drukuj

2012-07-27 13:44:06

SPRAWDŹ DOKUMENT POBYTOWY CUDZOZIEMCA i przechowuj kopię !        Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terytorium Polski (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 poz. 769), która weszła w życie z dniem 21 lipca 2012 r., nakłada nowe obowiązki na podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom będących obywatelami państw trzecich1 dot. sprawdzania dokumentów pobytowych cudzoziemca.

zobacz więcej


 

Data utworzenia: 2012-07-27 13:31:16powrót do strony głównej drukuj

2012-06-22 08:31:54

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAINTERESOWANYCH SZKOLENIEM INDYWIDUALNYM
       W związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji szkoleń indywidualnych, Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w okresie 22.06.2012r. do 29.06.2012r. wznawia wydawanie i przyjmowanie wniosków na szkolenia indywidualne.

       Druki wniosków można pobrać w pok. 28 II Pietro lub z naszej strony internetowej.
Szczegółowe informacje udzielane są w pok.28

Data utworzenia: 2012-06-22 08:29:56powrót do strony głównej drukuj

2012-06-14 11:28:17

Biuletyn Informacyjnego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


 

      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął publikację elektronicznego Biuletynu Informacyjnego PEFRON pod nazwą eBIFRON.

Powyższa publikacja dostępna jest pod adresem ebifron.pfron.org.pl jak również na stronie podmiotowej Funduszu www.pfron.org.pl.

Data utworzenia: 2012-06-13 09:54:07powrót do strony głównej drukuj

2012-06-06 14:37:17

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY
       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że posiada w dyspozycji środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na szkolenia dla osób niepełnosprawnych,  poszukujących pracy,  niepozostających w zatrudnieniu.

W związku z powyższym zapraszamy osoby niepełnosprawne, poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  zarejestrowane w PUP w Gostyninie,  zainteresowane odbyciem szkoleń do składania wniosków.

Do wniosku należy dołączyć uprawdopodobnione, że szkolenie to zapewni uzyskanie pracy. Za czas udziału w szkoleniu nie przysługuje stypendium. Osobom zakwalifikowanym na szkolenie, które podejmą szkolenie poza miejscem zamieszkania będzie przysługiwał zwrot kosztów przejazdu.

  

Druki wniosków można pobrać w pok. 28 II piętro lub z naszej strony internetowej

Szczegółowe  informacje można uzyskać w pok. 28 II piętro. 

Data utworzenia: 2012-06-06 14:19:52powrót do strony głównej drukuj

2012-06-01 14:19:12

Informacje dla Pracodawców zainteresowanych organizacją staży.
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 04.06.2012r. do dnia 15.06.2012r. będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych tworzeniem miejsc staży.
Planowana liczba staży -  dla 27 osób na okres 6 miesięcy z terminem rozpoczęcia od 01.07.2012r. W pierszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie na min. 3 m-ce po zakończeniu stażu.
Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 (II piętro) lub ze strony internetowej
http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce staż.

Data utworzenia: 2012-06-01 12:50:08