oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2012-02-20 08:20:54

Informacja dla pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy      Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 20.02.2012r. będą wydawanie wnioski dla pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Natomiast przyjmowanie wniosków nastąpi w terminie od dnia 05.03.2012r. do dnia 16.03.2012r.

Wnioski  można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 23 (II piętro) lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce Doposażenie stanowiska pracy.

Data utworzenia: 2012-02-20 07:54:26powrót do strony głównej drukuj

2012-02-17 09:09:08

Informacja dla osób bezrobotnych zainteresowanych szkoleniem indywidualnym      Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 20.02.2012r. rozpocznie wydawanie i przyjmowanie wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne.

Wnioski  można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 28 (II piętro) lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce Szkolenia.

Data utworzenia: 2012-02-17 07:57:35powrót do strony głównej drukuj

2012-02-17 09:08:58

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych organizacją prac interwencyjnych!       W 2012 roku na prace interwencyjne przewidzianych do utworzenia jest 45 miejsc pracy dla bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Od dnia 20.02.2012r. wydawanę będą wnioski pracodawcom zainteresowanym tworzeniem miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych.

Wnioski oraz zasady organizacji prac interwencyjnych można otrzymać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce prace interwencyjne.

Data utworzenia: 2012-02-17 08:24:01powrót do strony głównej drukuj

2012-02-17 09:01:51

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych organizacją staży!
       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od 20.02.2012r. do 02.03.2012r. będą wydawane i przyjmowane wnioski o organizację staży dla bezrobotnych.

Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 (II piętro) lub ze strony internetowej 
http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce Staż.

Data utworzenia: 2012-02-17 08:04:08powrót do strony głównej drukuj

2012-01-31 08:14:29

PIT - 11


      Informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za rok 2011 będzie można odbierać po 31.01.2012r. w pokoju nr 2 – parter Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie, w dniach roboczych w godzinach od 7.45 do 15.00. Ponadto, od dnia 01.02.2012r. informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 sukcesywnie, zgodnie z porządkiem alfabetycznym będą wysyłane pocztą, tak aby zostały dostarczone do końca lutego 2012 r.

Data utworzenia: 2012-01-10 13:00:57powrót do strony głównej drukuj

2012-01-20 09:06:04

Niania nie dostanie zasiłku


Departament Polityki Rodzinnej Informuje 


       Art. 72 ustawy z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. nr 45, poz. 235 z późn. zm.) wyłącza z katalogu osób obowiązanych płacić składki na Fundusz Pracy nianie zatrudnione na podstawie umowy uaktywniającej. W związku z powyższym niania zatrudniona na podstawie umowy uaktywniającej nie może nabyć prawa do zasiłku dla bezrobotnych, nawet jeśli będzie zatrudniona przez okres jednego roku. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie planuje zmian w zakresie wprowadzenia obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy za osoby świadczące pracę na podstawie umowy uaktywniającej, a tym samym możliwości wliczania okresu zatrudnienia niani do stażu pracy, od którego zależy prawo do zasiłku dla bezrobotnych.


                                                                                                        Biuro prasowe MPiPS

Żródło: Rzeczpospolita, 5.10.2011r. nr 232(9048)

Data utworzenia: 2012-01-10 08:57:43