oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2011-03-15 13:04:43

Informacja dla pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu


         
          Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 15.03.2011r. wydawane są wnioski pracodawcom zainteresowanym zorganizowaniem stażu dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP wyłącznie w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” Priorytetu VI , Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w sprawie realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Planowana liczba uczestników w 2011 roku – 102 osoby z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Wnioski oraz zasady organizacji stażu w miejscu pracy  można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 25 (II piętro) lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl. w zakładce: Projekty – Europejski Fundusz Społeczny (Informacje dla pracodawców).  

Data utworzenia: 2011-03-15 13:04:43powrót do strony głównej drukuj

2011-03-15 12:28:44

Zakończono realizację projektu 6.1.2


            
           Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie w dniu 31 grudnia 2010 roku zakończył realizację projektu konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – tytuł projektu „Wyższy standard usług rynku pracy w powiecie gostynińskim”. 

          Projekt realizowany był w okresie od dnia 01.01.2008r. do dnia 31.12.2010r. i wynikał bezpośrednio z konieczności dostosowania organizacji pracy Urzędu do wymogów standardów usług rynków pracy narzuconych rozporządzeniem MPiPS z maja 2007 roku, określających m.in. liczbę zatrudnionych pośredników i doradców. Dzięki realizacji projektu udało się zaspokoić potrzebę i konieczność zwiększenia zatrudnienia i wypełnienia obowiązujących standardów. Zatrudnienie jednego pracownika na stanowisku pośrednika pracy w dużym stopniu przyczyniło się do usprawnienia obsługi klientów

Data utworzenia: 2011-03-15 12:28:44powrót do strony głównej drukuj

2011-03-04 07:56:53

Zasady organizacji stażu


Informujemy, iż z dniem 02.03.2011r. zostały wprowadzone Zasady organizacji stażu w miejscu pracy. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Data utworzenia: 2011-03-04 07:56:53powrót do strony głównej drukuj

2011-01-17 12:44:55

Streszczenie raportu końcowego


 

Zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniem raportu końcowego z badania ewaluacyjnego (ex-post) projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, Działanie 6.1 PO KL. Projekt pn. „Wyższy standard usług rynku pracy w powiecie gostynińskim”. W ramach projektu wsparcie otrzymała 1 osoba. Badanie oraz raport zostały opracowane przez zewnętrzną firmę ewaluacyjną.

zobacz więcejData utworzenia: 2011-01-17 12:44:55Data utworzenia: 2011-01-12 12:45:31powrót do strony głównej drukuj

2010-12-30 14:39:47

Zmiany w przyjmowaniu i realizacji ofert pracy


Z dniem 29.12.2010r. zmieniły się zasady przyjmowania i realizacji ofert pracy

zobacz więcej

 

Data utworzenia: 2010-12-30 14:39:47