oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-11-23 09:46:53

Spotkanie informacyjne „Wsparcie dla przedsiębiorców realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie" 

         W dniu 22.11.2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie odbyło się spotkanie informacyjne Wsparcie dla przedsiębiorców realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie w ramach Europejskich Dni Pracodawców.

Zaproszonych przedsiębiorców powitała Pani Grażyna Witkowska – Zastępca Dyrektora Urzędu oraz przedstawiła Program spotkania.

Na spotkaniu omówione zostały usługi i instrumenty rynku pracy, które urząd oferuje dla przedsiębiorców.

Pani Wioleta Kołodziejczyk – doradca zawodowy przedstawiła zasady realizacji pośrednictwa pracy, w tym usług  EURES w ramach portalu mobilności zawodowej, jak również  omówiła możliwość korzystania przez pracodawców z poradnictwa zawodowego oraz zaprezentowała najbardziej popularne wśród przedsiębiorców formy  dofinansowania miejsc pracy oraz zasady finansowania staży.

W dalszej kolejności Pani Agata Kamińska – specjalista ds. rozwoju zawodowego omówiła zasady finansowania szkoleń dla bezrobotnych według potrzeb pracodawców na podstawie tzw. trójstronnych umów szkoleniowych. Przedstawiła również zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), z uwzględnieniem priorytetów według, których będą przyznawane środki KFS w 2018 roku.

Na koniec Pani Elżbieta Bugdał – pośrednik pracy omówiła tematykę zatrudniania cudzoziemców i zmiany przepisów prawnych w tym zakresie, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Zmiany nastąpią w procedurze rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi. Na poziomie powiatowego urzędu pracy (co jest nowością) będziemy wydawać zezwolenie na tzw. prace sezonową cudzoziemców.

Pracownicy urzędu odpowiadali również na pytania i wątpliwości uczestników spotkania.

Zdjecia ze spotkania

 

 

Data utworzenia: 2017-11-23 07:18:48