oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-11-23 09:59:05

Tablica informacyjnaPOWIATOWY URZĄD PRACY
W GOSTYNINIE

ul. Płocka 66/68
09-500 Gostynin
tel.: 24 2697159, 24 2354833, 24 2353951
fax: 24 2697179
e-mail: wago@praca.gov.pl,     wago@pup-gostynin.pl

NIP: 971-00-72-798

Czynny:  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00

Obsługa Klientów: Sekretariat Urzędu: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00
Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 13.00
Pozostałe stanowiska pracy w Urzędzie: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 14.00


Przyjęcia w sprawach skarg i wniosków:
Dyrektor Urzędu: w środy w godz. 12.00 - 14.00

Zastępca Dyrektora Urzędu: w piątki w godz. 10.00 - 12.00Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nie odpowiada na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257). Oznacza to, że podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

- zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie,

- być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej,

- zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,

- zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.Dyrekcja Urzędu

Pok. nr 16
(I piętro)
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie
Dyrektor Urzędu
Hanna Subotowicz
tel.: 24 269 71 70
Pok. nr 16
(I piętro)
Zastępca Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie
Zastępca Dyrektora Urzędu
Grażyna Witkowska
tel.: 24 269 71 71Dział Informacji, Ewidencji i Świadczeń
     

Pok. nr 5
(parter)
Kierownik Działu Informacji, Ewidencji i Świadczeń
Kierownik Działu
Elżbieta Tyszkiewicz
tel.: 24 269 71 65
e-mail: elat@pup-gostynin.pl
Recepcja
(parter)
Wydawanie bieżących zaświadczeń. Przyjmowanie wniosków w sprawie wydania zaświadczeń do potrzeb ZUS, KRUS, zakładów pracy, stażu pracy
tel.: 24 269 71 61
fax: 24 269 71 79
Pok. nr 1
(parter)
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, realizacja obowiązku w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego bezrobotnych, udzielanie informacji w zakresie dokumentów wymaganych do rejestracji
Inspektor powiatowy
Anna Augustyniak
tel.: 24 269 71 64
e-mail: gronowska@pup-gostynin.pl
Starszy inspektor powiatowy
Ewa Garstka
tel.: 24 269 71 64
e-mail: ewag@pup-gostynin.pl
Referent
Magdalena Lewandowska
tel.: 24 269 71 64
Pok. nr 2
(parter)
Formalna obsługa osób bezrobotnych uprawnionych do zasiłku i stypendiów (z tytułu szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, kontynuowania nauki),  informacje PIT-11, zgłoszenia i wyrejestrowania bezrobotnych i członków ich rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego, obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Starszy inspektor powiatowy
Małgorzata Gostyńska
tel.: 24 269 71 62
e-mail: gostynska@pup-gostynin.pl
Starszy inspektor powiatowy
Wioletta Żebrowska
tel.: 24 269 71 62
e-mail: zebrowska@pup-gostynin.pl
Pok. nr 3
(parter)
 
Formalna obsługa bezrobotnych bez prawa do świadczeń oraz poszukujących pracy, zgłoszenia i wyrejestrowania osób bezrobotnych i członków ich rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego, wyrejestrowania z ewidencji bezrobotnych i poszukujących pracy, dodatki aktywizacyjne, wydawanie zaświadczeń potwierdzających okresy rejestracji i okresy świadczeń na podstawie złożonego przez zainteresowaną osobę wniosku w recepcji
Starszy inspektor powiatowy
Dorota Kacerka
tel.: 24 269 71 63
e-mail: dorota@pup-gostynin.pl
Referent
Milena Meller
tel.: 24 269 71 63Centrum Aktywizacji Zawodowej

Pok. nr 22
(II piętro)
Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej 
Kierownik CAZ
Elżbieta Sielaczek
tel.: 24 269 71 72
e-mail: elas@pup-gostynin.pl
Pok. nr 20
(II piętro)
Pośrednictwo Pracy: oferty pracy, kierowanie bezrobotnych lub poszukujących pracy do pracodawcy
Pośrednik pracy
Marcin Markowski
tel.: 24 269 71 67
e-mail: markowskim@pup-gostynin.pl
Pok. nr 21
(II piętro)
Poradnictwo zawodowe
Doradca zawodowy - stażysta
Patrycja Lorek
tel.: 24 269 71 68
Pok. nr 23
(II piętro)
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Specjalista ds. programów
Joanna Tyszkiewicz
tel.: 24 269 71 73
e-mail: asiak@pup-gostynin.pl
Specjalista ds. programów
Sylwia Syska
tel.: 24 269 71 73
e-mail: sylwiak@pup-gostynin.pl
Pok. nr 24
(II piętro)
Pośrednictwo pracy – zgłoszenia ofert pracy i informacji o wolnych miejscach zatrudnienia, zatrudnienie cudzoziemców w Polsce, zgłoszenia zwolnień grupowych, kierowanie bezrobotnych lub poszukujących pracy do pracodawcy
 
Pośrednik pracy
Elżbieta Bugdał
tel.: 24 269 71 74
e-mail: elab@pup-gostynin.pl 
           wagoeures@praca.gov.p
Pośrednik pracy
Danuta Solarska
tel.: 24 269 71 74
e-mail: solarskad@pup-gostynin.pl
Pok. nr 25
(II piętro)
Instrumenty Rynku Pracy: prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, staże
Specjalista ds. programów - stażysta
Urszula Brandszteter
tel.: 24 269 71 75
e-mail: urszula@pup-gostynin.pl
Specjalista ds. programów
Ilona Figiel
tel.: 24 269 71 76
e-mail: ilonaf@pup-gostynin.pl
Specjalista ds. programów - stażysta
Karolina Bartczak
tel.: 24 269 71 76
Pok. nr 26
(II piętro)
Sala Poradnictwa Grupowego
tel.: 24 269 71 77
Pok. nr 27
(II piętro)
 
Poradnictwo zawodowe
 
Pośrednictwo Pracy: oferty pracy, kierowanie bezrobotnych lub poszukujących pracy do pracodawcy
 
Doradca zawodowy - stażysta
Wioleta Kołodziejczyk
tel.: 24 269 71 77
e-mail: w.kolodziejczyk@gostynin.praca.gov.pl
Pośrednik pracy
Joanna Golus
tel.: 24 269 71 77
Pok. nr 28
(II piętro)
 
 
Szkolenia i przekwalifikowania, studia podyplomowe, pożyczki szkoleniowe, przygotowanie zawodowe dla dorosłych, koszty przejazdu, koszty zakwaterowania, bony na zatrudnienie, koszty opieki nad dzieckiem do lat 7
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Emilia Balcerzak
tel.: 24 269 71 78
e-mail: emiliao@pup-gostynin.pl
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Agata Kamińska
tel.: 24 269 71 78
Pok. nr 29
(II piętro)
Poradnictwo zawodowe
Doradca zawodowy
Ilona Świątkowska
tel.: 24 269 71 69
e-mail: ilonas@pup-gostynin.pl
Pok. nr 11
(I piętro)
Programy, projekty
Specjalista ds. programów
Barbara Kryska
tel.: 24 269 71 51
e-mail: basiak@pup-gostynin.pl
Pok. nr 12
(I piętro)
Pośrednictwo Pracy: oferty pracy, kierowanie bezrobotnych lub poszukujących pracy do pracodawcy
Pośrednik pracy
Alicja Sapińska
tel.: 24 269 71 52Dział Finansowo-Księgowy

Pok. nr 16
(I piętro)
Główny Księgowy
Główny Księgowy
Elżbieta Chorążek
tel.: 24 269 71 58
e-mail: elachorazek@pup-gostynin.pl
Pok. nr 14
(I piętro)
 
Refundacje kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych
Starszy inspektor powiatowy
Anna Kryska
tel.: 24 269 71 54
e-mail: annakryska@pup-gostynin.pl
Inspektor
Katarzyna Żurawska
tel.: 24 269 71 54
e-mail: kasia@pup-gostynin.pl
Pok. nr 15
(I piętro)
Księgowość budżetowa
Inspektor powiatowy
Hanna Grzelak
tel.: 24 269 71 55Dział Organizacyjno-Administracyjny


Pok. nr 17
(I piętro)
Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego, sprawy organizacyjne Urzędu, archiwum zakładowe 
Kierownik Działu
Izabela Balcerzak
tel.: 24 269 71 57
e-mail: izab@pup-gostynin.pl
 
Pok. nr 16
(I piętro)
 
Sekretariat Urzędu
Starszy inspektor powiatowy
Elżbieta Kłosińska
tel.: 24 269 71 59
tel.: 24 269 71 56
fax: 24 269 71 79
e-mail: wago@pup-gostynin.pl
Pok. nr 10
(I piętro)
Zamówienia publiczne
Starszy inspektor powiatowy
Elżbieta Kaszewska
tel.: 24 269 71 50
e-mail: elak@pup-gostynin.pl
Pok. nr 13
(I piętro)
Centrum komputerowe, opracowania statystyczne dotyczące bezrobocia
Starszy inspektor powiatowy
Arkadiusz Witkowski
tel.: 24 269 71 53
e-mail: wago@praca.gov.pl

 

Data utworzenia: 2011-03-30 08:36:05