oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2014-05-28 14:25:07

Zasoby Informacji Zawodowych


  ZASOBY INFORMACJI ZAWODOWYCH


Zasoby informacji zawodowych obejmują w szczególności informacje o:


1. Zawodach i specjalnościach; Więcej

2. Rynku pracy, w tym o pracodawcach i profilach prowadzonej przez nich działalności;  Wiecej

3. Zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych, poszukiwaniu pracy lub podejmowaniu działalności gospodarczej;  Wiecej

4. Szkołach i instytucjach szkoleniowych;  Wiecej

5. Stowarzyszeniach zawodowych i formach ich działania; Wiecej

6. Metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES;  Wiecej

7. Sposobach i metodach rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych; Wiecej

8. Zasadach przygotowywania, rodzajach i wzorach dokumentów aplikacyjnych; Wiecej

9. Stronach internetowych, na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy; Wiecej

10. Warunkach świadczenia pracy; Wiecej 


11.  Warunkach podejmowania działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów; Wiecej

12.
Projektach, w ramach których można uzyskać pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego.  Wiecej


 


Miejsce udostępniania zasobów informacji zawodowych:

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie

Centrum Aktywizacji Zawodowej – doradcy zawodowi

pok. 26,27, II piętro

Tel: (24) 269 7177

Data utworzenia: 2012-12-17 08:42:32