oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-05-22 10:37:47

Aktualizacja - Aneks Nr1_Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


 

I N F O R M A C J A

 

            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie od dnia 01.01.2016r. realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

           Projekt zakłada aktywizację zawodową 450 bezrobotnych do 30 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP Gostynin (zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy), nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu należących do kategorii NEET. Zgodnie z kryterium dostępu w ramach projektu w latach 2016-2017 wsparciem objętych zostanie:

co najmniej 7 osób niepełnosprawnych (1,44%).

             Uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy i/lub poradnictwem zawodowym. 313 osób bezrobotnych zostanie skierowanych na staż (190 osób w 2016r. i 123 osoby w 2017r.), 69 bezrobotnym zostaną przyznane jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (40 osobom w 2016r. i 29 osobom w 2017r.), a dla 68 bezrobotnych zostaną zorganizowane szkolenia tj. dla co najmniej 15% uczestników projektu (10 osób w 2016r. i 58 osób w 2017r.).

 

           Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy (należących do I lub II profilu pomocy), w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

 

Wartość projektu: 4 404 589,73PLN w tym dofinansowanie z UE 3 712 188,21PLN

 

Okres wdrażania Projektu od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2017r.

 

 www.mapadotacji.gov.pl

Data utworzenia: 2017-05-22 10:28:02powrót do strony głównej drukuj

2016-07-28 08:38:58

Aktualizacja - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


 

I N F O R M A C J A

 

            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie od dnia 01.01.2016r. realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

           Projekt zakłada aktywizację zawodową 450 bezrobotnych do 30 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP Gostynin (zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy), nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu należących do kategorii NEET. Zgodnie z kryterium dostępu w ramach projektu w latach 2016-2017 wsparciem objętych zostanie:

co najmniej 7 osób niepełnosprawnych (1,44%).

             Uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy i/lub poradnictwem zawodowym. 302 osoby bezrobotne zostaną skierowane na staż (190 osoby w 2016r. i 112 osób w 2017r.), 80 bezrobotnym zostaną przyznane jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (40 osobom w 2016r. i 40 osobom w 2017r.), a dla 68 bezrobotnych zostaną zorganizowane szkolenia tj. dla co najmniej 15% uczestników projektu (10 osób w 2016r. i 58 osób w 2017r.).

            Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy (należących do I lub II profilu pomocy), w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Wartość projektu: 4 490 609,40PLN w tym dofinansowanie z UE 3 784 685,60PLN

 

Okres wdrażania Projektu od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2017r.

 

 

 

www.mapadotacji.gov.pl

Data utworzenia: 2016-07-28 08:34:14powrót do strony głównej drukuj

2016-02-12 12:21:53

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


 

I N F O R M A C J A

 

            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie od dnia 01.01.2016r. realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

          Projekt zakłada aktywizację zawodową 450 bezrobotnych do 30 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP Gostynin (zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy), nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu należących do kategorii NEET. Zgodnie z kryterium dostępu w ramach projektu w latach 2016-2017 wsparciem objętych zostanie:

co najmniej 7 osób niepełnosprawnych (1,44%).

        Uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy i/lub poradnictwem zawodowym. 302 osoby bezrobotne zostaną skierowane na staż (185 osoby w 2016r. i 117 osób w 2017r.), 80 bezrobotnym zostaną przyznane jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (40 osobom w 2016r. i 40 osobom w 2017r.), a dla 68 bezrobotnych zostaną zorganizowane szkolenia tj. dla co najmniej 15% uczestników projektu (15 osób w 2016r. i 53 osób w 2017r.).

         Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy (należących do I lub II profilu pomocy), w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Wartość projektu: 4 490 609,40PLN w tym dofinansowanie z UE 3 784 685,50PLN

 

Okres wdrażania Projektu od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2017r.

 

 www.mapadotacji.gov.pl

Data utworzenia: 2016-02-12 12:15:58powrót do strony głównej drukuj

2016-02-08 13:22:54

Informacja dot. efektów realizacji PO WER za 2015 rok


 

 

           Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie realizował w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. projekt pozakonkursowy Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (I) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik informacja dot. PO WER_2015.doc Informacja dot. efektów realizacji Projektu w ramach PO WER za 2015 rok 2016-02-08 13:08:24 Kryska Barbara

Data utworzenia: 2016-02-08 12:50:36powrót do strony głównej drukuj

2015-04-08 14:33:18

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


           

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

                   Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie od dnia 01.01.2015r. realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (I)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

           Projekt zakłada aktywizację zawodową 249 bezrobotnych do 30 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP Gostynin (zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy), nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu należących do kategorii NEET. Zgodnie z kryterium dostępu w ramach projektu wsparciem objętych zostanie:

- co najmniej 85 osób długotrwale bezrobotnych (34,14%),

- co najmniej 3 osoby niepełnosprawne (0,9%).

             Uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy i/lub poradnictwem zawodowym. 215 osób bezrobotnych zostanie skierowanych na staż, 29 bezrobotnym zostaną przyznane jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, a dla 5 bezrobotnych zostaną zorganizowane szkolenia.

          Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy (należących do I lub II profilu pomocy), w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

           Wartość projektu: 2 236 300PLN

 

Okres wdrażania Projektu od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

                         

            

    

www.funduszeeuropejskie.gov.pl      

 

                                         

                                    

Data utworzenia: 2015-04-08 08:53:34