oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-01-24 08:53:51

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 realizowany w okresie 2017-2018


 

O G Ł O S Z E N I E

 

            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie od dnia 01.01.2017r. realizuje projekt "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP

           Projekt zakłada aktywizację zawodową 302 bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP Gostynin (zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy), z grup defaworyzowanych: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety. Zgodnie z kryterium dostępu w ramach projektu w latach 2017-2018 wsparciem objętych zostanie:

- co najmniej 92 osoby długotrwale bezrobotne (37,95%),

- co najmniej 5 osób z niepełnosprawnościami (1,68%),

- co najmniej 46 osób w wieku 50 lat i więcej (18,73%).

            Uczestnicy   projektu   zostaną  objęci  pośrednictwem  pracy  i/lub  poradnictwem  zawodowym. 242 osoby bezrobotne zostaną skierowane na staż (127 osób w 2017 r. i 115 osób w 2018 r.), 60 osobom bezrobotnym zostaną przyznane jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (30 osobom w 2017r. i 30 osobom w 2018r.)

            Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (należących do I lub II profilu pomocy).

            Wartość projektu: 3 071 660,34PLN w tym dofinansowanie z UE: 2 457 328,28PLN

 

Okres wdrażania Projektu od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2018r.

   

www.mapadotacji.gov.pl

                                                                                 

Data utworzenia: 2017-01-24 08:33:19powrót do strony głównej drukuj

2017-01-24 08:17:29

Informacja dot. efektów realizacji projektu w ramach RPO WM za okres 2015 - 2016


               Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie realizował w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2016r. projekt pozakonkursowy "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (I)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP

Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik informacja dot. zrealizowanego RPO WM_2015-2016.doc Informacja dot. efektów realizacji Projektu w ramach RPO WM za okres 2015-2016 2017-01-26 10:36:50 Kryska Barbara

Data utworzenia: 2017-01-24 08:02:57powrót do strony głównej drukuj

2016-07-27 10:58:52

Aktualizacja - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020


O G Ł O S Z E N I E

            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie od dnia 01.01.2015r. realizuje projekt Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (I) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP

           Projekt zakłada aktywizację zawodową 298 bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP Gostynin (zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy), z grup defaworyzowanych: osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety. Zgodnie z kryterium dostępu w ramach projektu w latach 2015-2016 wsparciem objętych zostanie:

- co najmniej 205 osób długotrwale bezrobotnych (68,61%),

- co najmniej 14 osób niepełnosprawnych (4,41%),

- co najmniej 97 osób powyżej 50 roku życia (32,47%).

 

           Uczestnicy   projektu   zostaną  objęci  pośrednictwem  pracy  i/lub  poradnictwem  zawodowym. 243 osoby bezrobotne zostaną skierowane na staż (140 osób w 2015 r. i 103 osób w 2016 r.), 55 osobom bezrobotnym zostaną przyznane jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (50 osobom w 2015r. i 5 osobom w 2016r.)

 

           Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (należących do I lub II profilu pomocy).

            Wartość projektu ogółem: 2 683 702,56PLN w tym dofinansowanie z UE: 2 146 962,05PLN

 

Okres wdrażania Projektu od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2016r.

 

www.mapadotacji.gov.pl

Data utworzenia: 2016-07-27 10:58:52powrót do strony głównej drukuj

2015-07-13 14:22:44

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020


 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie od dnia 01.01.2015r. realizuje projekt  Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (I) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP

           Projekt zakłada aktywizację zawodową 302 bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP Gostynin (zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy), z grup defaworyzowanych: osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety. Zgodnie z kryterium dostępu w ramach projektu w latach 2015-2016 wsparciem objętych zostanie:

 

- co najmniej 208 osób długotrwale bezrobotnych (68,61%),

- co najmniej 14 osób niepełnosprawnych (4,41%),

- co najmniej 99 osób powyżej 50 roku życia (32,47%).

 

          Uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy i/lub poradnictwem zawodowym. 247 osób bezrobotnych zostanie skierowanych na staż (140 osób w 2015 r. i 107 osób w 2016 r.), 55 osobom bezrobotnym zostaną przyznane jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (50 osobom w 2015r. i 5 osobom w 2016r.)

 

          Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (należących do I lub II profilu pomocy).

         

  Wartość projektu: 2 935 100PLN w tym dofinansowanie z UE: 2 348 100PLN

 

Okres wdrażania Projektu od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2016r.

 

 

 

 

 

www.mapadotacji.gov.pl                               

                                          

Data utworzenia: 2015-07-13 13:55:35