oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2015-01-14 13:58:29

Dla PracodawcówPowiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zwraca się do Państwa z propozycją współpracy dotyczącej zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w naszym urzędzie. Chcielibyśmy stać się Państwa partnerem w kształtowaniu polityki personalnej Waszej
firmy.


Możemy zaoferować Państwu:
  • rekrutację osób bezrobotnych na oferowane stanowisko pracy,
  • doradztwo w kwestiach zatrudnienia osób bezrobotnych,
  • szkolenia i podnoszenia kwalifikacji przyszłych kadr dla Państwa,
  • rejestrowanie i aktualizowanie ofert pracy,
  • organizowanie na państwa życzenie giełd pracy.

Mamy nadzieję, że nawiązanie współpracy z Państwem pozwoli zwiększyć szansę osób bezrobotnych zarejestrowanych w naszym Urzędzie na uzyskanie pracy.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 24 269 7174 lub zapraszamy bezpośrednio do nas, do pokoju Nr 24 na II piętrze, numer faksu na który można przesłać ofertę pracy 24 269 7179.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia osób bezrobotnych można uzyskać, w ramach:
  • staży II piętro pok. Nr 25, tel. 24 269 71 76,
  • prac interwencyjnych II piętro pok. Nr 25, tel. 24 269 71 75,
  • przygotowania zawodowego dorosłych I piętro pok. Nr 12, tel. 24 269 71 52,
  • refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego  II piętro pok. Nr 23, tel. 24 269 71 73.
 

Data utworzenia: 2011-02-15 15:21:03powrót do strony głównej drukuj

2013-02-05 14:00:07

Informacja dla Pracodawców zaineresowanych organizowaniem prac interwencyjnych.


Organizowanie prac interwencyjnych w 2013 roku.         Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od 01.02.2013r. do wyczerpania limitu środków, wydawane i przyjmowane są wnioski Pracodawców na organizowanie prac interwencyjnych.
        W 2013r. - za zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych bezrobotnych "będących w szczególnej sytuacji na rynku", miesięczna refundacja części kosztów wynagrodzenia stanowić będzie kwotę 794,00 oraz składki na ubezpieczenie społeczne płatnika (emerytalne, rentowe i wypadkowe), a przy zatrudnieniu "Bezrobotnego 50+" - 800,00 + składki ZUS.


Wnioski można pobierać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 (II piętro) lub ze strony internetowej  http://www.pup-gostynin.pl w zakładce "Prace interwencyjne" (Informacje dla Pracodawców).

Szczegółowe infarmacje udzielane są w pok. 25 II piętro oraz telefonicznie pod nr tel.: 242697175.


Data utworzenia: 2013-02-05 12:14:19